Aktuality

 

8.5.2024   Náš projekt v EPP

Cez_epp_bezkyne-s-kocarkem_nadacecez_banner_970x210

NADACE ČEZ nám také v letošním roce pomůže, a podpoří náš projekt. Nyní budeme potřebovat pomoc každého jednotlivce. Po získání potřebných bodů nám bude finanční čáska přidělena. Heslovitě jak pomoci:

Screenshot_20240507-133440_epp  

 

- stáhnout si do mobilu aplikaci EPP - Pomáhej pohybem

 

- kdykoli jdete ven na procházku, zaběhat si, na kolo atd. zapnout tuto aplikaci

 

- po ukončení procházky vypnout a aplikace ukáže, že jste získal například 100 bodů

 

- aplikace automaticky každou aktivitu uloží

 

- body v této aplikaci pošlete na podporu našeho projektu APROPO z. s.

 

Projekt s názvem "Rekondiční pobyt pro vozíčkáře se zajištěnou os. asistencí"

 

26.2.2024     Příspěvek na péči

Od července 2024 by mělo dojít k navýšení příspěvku na péči ve stupních II, III a IV. Ještě vyšší částku by pak měly dostat osoby ve IV. stupni (tj. s úplnou závislostí), kterým je poskytována péče mimo pobytové sociální služby - příspěvek pro tyto osoby by měl činit 27 000 Kč / měsíčně. Počítá s tím poslanecký pozměňovací návrh zákona o sociálních službách, který předkládá skupina koaličních poslanců. A jak přesně od 1.7. příspěvek na péči vzroste?

Pece1

14.11.2023   Aplikace VozejkMap

Aplikace a webová stránka VozejkMap nabízí od roku 2013 interaktivní mapu sdružující bezbariérově přístupná místa, již nyní zahrnuje více než 14 tisíc míst a jejich počet nadále vzrůstá. Více informací naleznete v tomto odkaze.

Vozejkmap

5.6.2023  DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Havířov

Den-socialnich-sluzeb-2023_final_2

2.6.2023  Náš projekt v mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybem

Cez_epp_bezci_nadacecez_banner_970x210

NADACE ČEZ nám také v letošním roce pomůže, a podpoří náš projekt. Nyní budeme potřebovat pomoc každého jednotlivce. Po získání potřebných bodů nám bude finanční čáska přidělena. Heslovitě jak pomoci:Projekt-v-aplikaci_2

 

- stáhnout si do mobilu aplikaci EPP - Pomáhej pohybem

 

- kdykoli jdete ven na procházku, zaběhat si, na kolo atd. zapnout tuto aplikaci

 

- po ukončení procházky vypnout a aplikace ukáže, že jste získal například 100 bodů

 

- aplikace automaticky každou aktivitu uloží

 

- body v této aplikaci pošlete na podporu našeho projektu APROPO z. s.

 

Projekt s názvem "Rekondiční pobyt pro vozíčkáře se zajištěnou os. asistencí"

 

3.4.2023   Nadace OKD

Moc rádi bychom poděkovali této nadaci. Nebýt podpory Nadace OKD by spousta nezískových organizací nemohla uskutečnit své projekty. Také náš spolek APROPO má to štěstí, že nám Nadace OKD pomáhá. Také v letošním roce můžeme díky podpory Nadace OKD uskutečnit rekondiční pobyt, který proběhne v srpnu letošního roku. Děkujeme.

Nokd_logo_claim_vertikalni_2

 

27.2.2023  Projekt Euroklíč

Vážení přátelé, zasíláme vám informaci o tom, že byly vytvořeny zcela nové webové stránky dlouhodobého projektu NRZP ČR Euroklíč. Nové webové stránky najdete na adrese www.euroklic.cz. Nové webové stránky byly spuštěny v měsíci únoru 2023 a přinášejí kompletní informace o projektu Euroklíč. Webové stránky obsahují informace o historii projektu Euroklíč, dále informace o tom, co je euroklíč a k čemu slouží, co je aplikace Euroklíčenka, informace o jednotlivých druzích eurozámků, a další. Na webových stránkách najdete též soubory ke stažení, jako jsou letáky nebo evidenční karty jednotlivých krajů. Novinkou webových stránek je, že složka KAM PRO EUROKLÍČ je seřazena podle krajů, a tudíž je možné si najít přesné místo s informací, zda je osazeno eurozámkem. Velmi důležité jsou informace o tom, kde si každý zájemce může euroklíč vyzvednout.

3.1.2023   Sleva na telekomunikační služby

Na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu jsou od 1. ledna 2023 povinny 4 společnosti (T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a PODA a.s.) poskytovat službu zvláštních cen. Jedná se o cenové zvýhodnění ve výši maximálně 200 Kč za kalendářní měsíc, které lze čerpat na mobilní či pevný internet, mobilní či pevné hlasové služby, případně na balíček obsahující některou z těchto služeb. Cenové zvýhodnění bude možné využít na všechny těmito společnostmi poskytované služby, tarify a balíčky služeb. Nad rámec této povinnosti musí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. umožnit využití cenového zvýhodnění i na alespoň jeden tarif prostřednictvím předplacené karty.

Je na výběru oprávněné osoby, u které z uvedených společností zvolí čerpání cenového zvýhodnění a na kterou ze služeb. Každá oprávněná osoba však může čerpat v rámci kalendářního měsíce toto zvýhodnění pouze jednou. O cenové zvýhodnění mohou žádat zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy.

Zdravotně postiženými osobami se rozumí:

 1. držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
 2. držitel průkazu ZTP/P,
 3. osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje, nebo
 4.  spotřebitel, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).

Osobou s nízkými příjmy se rozumí osoba:

 1.  jejíž započitatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, jde-li o jednotlivce, nebo
 2.  která žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího započitatelného příjmu a započitatelných příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ CENOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

Osoba, která splňuje výše uvedené podmínky, kontaktuje jednoho poskytovatele ze 4 výše uvedených. Při žádosti o cenové zvýhodnění doloží, že je oprávněnou osobou a jakou službu chce čerpat. Zdravotně postižené osoby předloží poskytovateli příslušné doklady (ZTP, ZTP/P), případně oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů (více podrobností viz § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 500/2021 Sb.) Osoba s nízkými příjmy předá poskytovateli služby čestné prohlášení.

3.1.2023   Zvýšení životního a existenčního minima.

Od ledna 2023 je životní a existenční minimum vyšší o 5,2 procenta, což odpovídá skutečnému nárůstu spotřebitelských cen za období od letošního května do září. Letos přitom již byly tyto částky zvýšeny v dubnu o 10 % a od letošního července o 8,8 %.

Existenční minimum osoby dosáhne 3 130 Kč měsíčně, životní minimum jednotlivce bude měsíčně 4 860 Kč. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, se zvýší na 4 470 Kč měsíčně. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, bude činit měsíčně:

 • 4 040 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
 • 3 490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
 • 3 050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
 • 2 480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

 Životní i existenční minimum je důležité zejména jako kritérium, ze kterého se vychází při stanovení nároku na některé sociální dávky, případně při výpočtu jejich výše. Jde především o dávky pomoci v hmotné nouzi, některé dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči nebo při pěstounské péči. Významnou roli hraje i v případě exekucí pro určení nezabavitelné částky a také pro stanovení alimentů.

30.11.2022 Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu, který v současné době pobírá přibližně 260 tisíc lidí, se zvyšuje z nynějších 550 na 900 korun měsíčně. Tato částka bude vyplacena automaticky, není tedy třeba se o nic starat. Zvýšený příspěvek na mobilitu lidé dostanou poprvé letos v prosinci. Ti, kdo využívají zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo plicní umělou ventilaci, dostanou příspěvek na mobilitu ve výši 2 900 korun. Tato částka bude vyplácena poprvé za prosinec, tedy v lednu 2023.

25.8.2022   Rekondice Jánské Lázně

Rekondiční pobyt Jánské Lázně 2022 je úspěšně za námi. Děkujeme všem zúčastněným, ale hlavně všem osobním asistentům, kteří jako vždy byli perfektní. Největší díky patří našim partnerům, bez kterých by tato akce nemohla být uskutečněná. Velké díky NADACI ČEZ a NADACI OKD.
Fotografie z rekondice zde: HISTORIE rok 2022.
Spol_4

20.4.2022  Nadace OKD nám opět pomůže

I touto cestou moc děkujeme NADACI OKD, že nám i v letošním roce pomůže. Diky podpoře můžeme odstartovat přípravy na další ročník rekondičního pobytu, který se uskuteční v Jánských Lázní.

Díky: Nadace OKD

Logo

11.3.2022  EPP POMÁHEJ POHYBEM

NADACE ČEZ nám také v letošním roce pomůže, a podpoří náš projekt. Nyní budeme potřebovat pomoc každého jednotlivce. Po získání potřebných bodů nám bude finanční čáska přidělena. Heslovitě jak pomoci:

Cez_epp_vyzva_300x300_3 - stáhnout si do mobilu aplikaci EPP - Pomáhej pohybem

- kdykoli jdete ven na procházku, zaběhat si, na kolo atd. zapnout tuto aplikaci

- po ukončení procházky vypnout a aplikace ukáže, že jste získal například 100 bodů

- aplikace automaticky každou aktivitu uloží

- no a nakonec Vaše  body v této aplikaci pošlete na podporu našeho projektu APROPO z. s.

Projekt s názvem "Rekondiční pobyt pro vozíčkáře se zajištěnou os. asistencí"

Projekt

26.1.2022      Slevy na jízdném pro ZTP,ZTP/P

Při nástupu nové vlády bylo avizováno, že se budou v letošním roce snižovat slevy na jízdném. Máme velmi důležitou informace, že byly zachovány slevy ve výši 75 % pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a průvodce bude i nadále dopravován bezplatně. Nově byly do slev zařazeny také osoby, pobírající invalidní důchod 3. stupně, a to slevou 50 %. Tato úprava platí od 1. 4. 2022.

7.12.2021      Komunikace s ÚP z domova

Žádáte o dávky? Komunikujte s Úřadem práce ČR z pohodlí domova.

Pokud lidé chtějí žádat o některou z nepojistných sociálních dávek, jako je např. příspěvek či doplatek na bydlení, přídavek na dítě či rodičovský příspěvek, nemusí na Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) osobně. Žádosti a další podklady je možné zasílat i jinou cestou a vše tak vyřešit z pohodlí domova. Ministerstvo práce a sociálních věcí opět přistoupilo ke zjednodušení administrativy, což umožňuje vyhlášený nouzový stav. Po dobu jeho trvání tak není nutný zaručený elektronický podpis. Postup dnes (29. listopadu 2021) schválila i vláda.

Důvodem této úpravy je omezení osobního kontaktu, a tedy rizika šíření nákazy koronavirem. V neposlední řadě také maximální zjednodušení administrativy a urychlení zpracování podaných žádostí. Stejně jako tomu bylo během loňského roku.

„Potýkáme se s epidemií, která opět nabývá na síle. Počty nakažených výrazně překračují čísla z loňského roku. Zjednodušení papírování je v této složité době naprosto logický krok,“ uvedla ministryně Jana Maláčová.

„Apelujeme tímto na klienty, aby skutečně zvážili, jestli je nutné chodit na Úřad práce ČR osobně. Žádosti a jiné podklady je možné zasílat i jinou cestou. Kromě toho, že ochrání své zdraví, ušetří také čas strávený čekáním ve frontě,“ doplňuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Vyplněné formuláře je možné podávat elektronicky, tedy prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem. Po dobu nouzového stavu není nutný zaručený elektronický podpis. Přílohou takového e-mailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem).

Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli dávku vyplácenou ÚP ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare.

Další možností podání je pak zaslání žádostí a dalších podkladů poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo v době úředních hodin odevzdání tiskopisů na podatelně či do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.

Aby ÚP ČR lidem ještě více zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně zveřejňuje na svých webových stránkách  a Facebooku návodné videospoty. V jejich rámci lidem radí nejen jak na vyplňování žádostí, ale diváci se také dozví, jaké jsou základní podmínky pro získání nároku na konkrétní dávku nebo kde najdou potřebné informace.

Další praktické podrobnosti jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách ÚP ČR. Lidé mohou využít i služeb „virtuálního asistenta“.

V případě obecných dotazů pak zájemcům poradí operátoři Call centra ÚP ČR (tel. 800 779 900 bezplatná linka, e-mail: callcentrum@uradprace.cz).

Další zjednodušení se týká přídavku na dítě, kdy v případě dosažení jeho zletilosti není nutné dokládat nezaopatřenost (např. potvrzení o studiu).

Změna se týká také žádostí  o opakující se dávky hmotné nouze, ty je v této situaci možné podávat v místě, kde se žadatel zdržuje (nikoli pouze na kontaktním pracovišti ÚP ČR dle trvalého bydliště).

Tisková oddělení MPSV a ÚP ČR

19.10.2022     Energie od ČEZu

Skupina ČEZ patří mezi nejvýznamnější výrobce, distributory, obchodníky v oblasti elektřiny, tepla a zemního plynu. Jako takoví mají pro klienty ZTP speciální nabídku tarifu. Určitě stojí za prozkoumání výhodnost tohoto tarifu.

El-ztp_2

El-zp-2

18.6.2021 EPP POMÁHEJ POHYBEM

V NADACI ČEZ jsme uspěli s projektem na pořádání rekondičního pobytu. Nyní potřebujeme pomoc každého jednotlivce. Po získání potřebných bodů nám bude finanční čáska přidělena. Heslovitě jak pomoci:

Cez_epp_vyzva_300x300_3 - stáhnout si do mobilu aplikaci EPP - Pomáhej pohybem

- kdykoli jdete ven na procházku, zaběhat si, na kolo atd. zapnout tuto aplikaci

- po ukončení procházky vypnout a aplikace ukáže, že jste získal například 100 bodů

- aplikace automaticky každou aktivitu uloží

- no a nakonec Vaše  body v této aplikaci pošlete na podporu našeho projektu APROPO z. s.

Projekt s názvem "Rekondiční pobyt pro vozíčkáře se zajištěnou os. asistencí"

Screenshot_20210618-112638_epp

Náš projekt je již nyní aktivní.

16.6.2021   Nový vůz APROPO

S radostí můžeme oznámit, že nám od teď bude sloužit nově pořízený automobil pro přepravu vozíčkářů. Moc bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří nám přispěli, a my jsme mohli zakoupit upravený automobil pro převoz vozíčkářů. Velké díky patří Nadaci OKD a firmě FORTEMIX s.r.o., kteří nám nejvíce pomohli k pořízení vozu. Ovšem opravdu velké, ale velké díky patří všem lidem, kteří nám ze svých osobních finančních prostředků dali mnohdy i velký obnos. Ve výsledku hrála v pořízení velkou roli, každá darovaná stokoruna. Těšíme se, že na rekondičním pobytu v červenci, tohoto nového člena Apropo oficiálně pokřtíme.

FOTO ZDE:14_2

DĚKUJEME:

Na-auto-rgb

10.5.2021  Nadace ČEZ podpoří APROPO z. s.

Také v roce sužovaném pandemií nám Nadace ČEZ pomůže svým finančním darem. Již brzy se objeví náš projekt v mobilní aplikaci POMÁHEJ POHYBEM EPP. Nyní můžete svou aktivitou ukládat body a až se objeví náš projekt, můžete s nimi podpořit APROPO. Díky Vaším bodům obdržíme z Nadace ĆEZ finance na rekondiční pobyt.

Nadacecez_400x300_rgb_svetlepozadi_transparentni_2

7.5.2021   Akce „Pravou přední“

Pochod 100 jarních kilometrů podpoří činnost Apropo z. s., z čehož máme obrovskou radost. Nezávislé turistické sdružení LISTÍ A PEŘÍ a ScioŠkola FRÝDEK-MÍSTEK uspořádá pochod 100 jarních kilometrů pod názvem „PRAVOU PŘEDNÍ“. Startovné bude zcela dobrovolné. Výtěžek tohoto startovného bude věnován právě našemu spolku APROPO z. s.. Velice si této pomoci vážíme. Pořadatelům, i všem kdo nás podpoří, moc moc děkujeme.  

Vše o této akci se dozvíte na stránka /www.pravoupredni.cz/

Pochod-11-13-6-2021

2.5.2021    Osoby pečující se mohou nechat očkovat

Osoba pečující o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti (rizikové skóre 4) se mohou od 3.5. do 15.6. registrovat k očkování proti COVID 19. Těmto osobám budou kódy předávány prostřednictvím Úřadu práce. To znamená, že hlavní pečující osoby o lidi závislé na pomoci jiné osoby, by měly požádat o kód k registraci na očkování Úřady práce, kde odevzdaly prohlášení o tom, že jsou hlavními pečujícími osobami.

14.1.2021    Automobil pro APROPO z. s.

Apropo z .s. žádá o pomoc s pořízením devítimístného automobilu, vybavený plošinou a úpravou pro převoz vozíčkářů. Podobný vůz provozujeme již 10 let. Automobil, který nyní máme, bohužel dosluhuje. Stáří 18 let vyžaduje značné opravy. Auto slouží našim členům (76 osob) ale i lidem, kteří aktuálně mají problém s přepravou. Jsou to lidé převážně na elektrických vozících, kteří nemají svůj automobil. Vozíme po městě, do lázní, rekondiční pobyty atd. Auto je možno členům Apropo z. s. i zapůjčit.

Apropo-zadost-o-podporu_2

13.1.2021       Očkování Covid 80+

Kdo potřebuje poradit s registrací na očkování proti Covid-19, poslouží mu přiložený leták. Jedná se nyní o seniory 80+.

Letak-ockovani-covid_senior_2Letak-ockovani-covid_2

19.12.2020     Po dálnici bezplatně i v roce 2021

Držitelé platného průkazu ZTP a ZTP/P mohou bezplatně užívat dálnice i v roce 2021. 
Od 1. 1. 2021 nabývá účinnosti novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, označená číslem 227/2019 Sb.

K uplatnění osvobození tedy musí být od roku 2021 splněno současně následující:
1.    osoba se zdravotním postižením se nachází ve vozidle,
2.    tato osoba je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P,
3.    provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

Pro úplnost ještě nutno zdůraznit, že uplatnění osvobození je vázáno pouze na průkaz osoby se zdravotním postižením, tedy na průkaz ZTP či ZTP/P a nikoliv na parkovací průkaz. Umístěním parkovacího průkazu na předním okně vozidla lze snížit riziko zbytečného zastavování vozidla z důvodu silniční kontroly, avšak parkovací průkaz sám tedy takto na dálku nedokladuje osvobození od zpoplatnění, neboť to je vázáno na další podmínky. Podrobněji na Vozejkově.

29.10.2020  Ještěrka zrušena

Bohužel musíme všem oznámit, že se letošní Ještěrka i turnaj v Boccie ruší. Rehabilitace na Ještěrce funguje sice i pro nás samoplátce, ale pouze v omezeném režimu. Třeba není k dispozici vůbec bazén s teplou vodou. Tělocvična je uzavřená úplně. Tato akce měla proběhnout 6.11.2020. Pokud situace dovolí uděláme Ještěrku v březnu nebo dubnu.

14.9.2020    Výstava Život bez bariér

Opět po roce se na výstavíšti Černa louka v Ostravě uskuteční akce pod názvem Život bez bariér.

Firmy poskytující sociální a asistenční služby, prodej kompenzačních pomůcek, úpravy bydlení, vozidel, nabídku léčebných a rehabilitačních zařízení, možnosti trávení volného času a cestování. Program nabitý přednáškami, semináři a workshopy. Více v odkazu zde:

 

11.9.2020    Rekondiční setkání Ještěrka 2020

Pozvanka-jesterka-2020

18.5.2020    Nabídka práce pro OZP

 A.G.J.-chráněná dílna s.r.o. nabízí pracovní uplatnění. Nabídka práce charakteristika

V případě zájmu můžete kontaktovat společnost zde:

e-mail: chranendilna@agj-facility.cz  tel: 731 617 087

 

Projekt s názvem "Rekondiční pobyt se zajištěnou os. asistencí"

Cez_epp_vyzva_160x600_2APROPO z. s. usiluje o grant z Nadace ČEZ. Budeme potřebovat pomoc každého aktivního človíčka. Heslovitě jak pomoci:

- stáhnout si do mobilu aplikaci EPP - Pomáhej pohybem

- kdykoli jdete ven na procházku, zaběhat si, na kolo atd. zapnout tuto aplikaci

- po ukončení procházky vypnout a aplikace ukáže, že jste získal například 100 bodů

- aplikace automaticky každou aktivitu uloží

- no a nakonec Vaše  body v této aplikaci pošlete na podporu našeho projektu APROPO z. s.

Náš projekt je již nyní aktivní.

13.3.2020  Rekondiční pobyt ZRUŠEN!!!!

Křesťanský rekondiční pobyt, který jsme měli uspořádat v TERMÍNU 18.3-22.3.2020 byl zušen z důvodů vládních opatření. Boj s šířením koronaviru bohužel zasahuje i naše aktivity. Jestli pobyt bude definitivně zrušen nebo bude v jiném termínu zatím není stanoveno.

27.2.2020  Nadace ČEZ nám i letos pomůže

Také v letošním roce se můžeme těšit na podporu a již brzy se objeví náš projekt v mobilní aplikaci POMÁHEJ POHYBEM EPP. Pro ty, kteří neznají, přikládáme návod v podobě obrázku. Již nyní můžete svou aktivitou ukládat body a až se objeví náš projekt, můžete s nimi podpořit APROPO. Díky Vaším bodům obdržíme s Nadace ĆEZ finance na rekondiční pobyt.

Cez-pomahej-pohybem

27.1.2020    SPECIFIKA PARKOVÁNÍ S PARKOVACÍM PRŮKAZEM

S Vaším parkovacím průkazem smíte vjet do zákazu vjezdu a stát zde po dobu nezbytně nutnou např. k naložení nějakých věcí, ale Vaše vozidlo nesmí být překážkou na silnici.
Můžete dále vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen" nebo "mimo zásobování". S parkovacím průkazem lze vjet i do pěší zóny. Porušit zákaz vjezdu je však možné pouze v jednotlivých a naléhavě nutných případech, jinak nikoli.
Platný parkovací průkaz držitele neopravňuje:

• k vjezdu do zákazu vjezdu ani do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou, jestliže to není naléhavě, absolutně nutné
• k vjezdu do pěší zóny a k parkování v pěší zóně kdekoliv. S platným parkovacím průkazem lze v pěší zóně parkovat zdarma kdekoli, kde je vyznačena parkovací plocha, je-li to naléhavě nutné.

Ani parkovací průkaz není všemocný. Nelze spoléhat na to, že platný parkovací průkaz a řádně označené vozidlo zaručují bezplatné parkování kdekoliv. Ani s platným parkovacím průkazem není možné nikdy parkovat na chodníku nebo před vchodem do obchodu, na pěší zóně, a to ani, když není jiné volné místo.
Pokud jako držitel obou platných průkazů, ZTP, ZTP/P a parkovacího průkazu nestandardně zaparkujete, budou ze strany policie nebo správního orgánu vždy prošetřovány detaily a okolnosti Vašeho parkování na daném místě. Jestliže se prokáže, že parkování nebylo naléhavě nutné, dopustil/a jste se, i jako invalida, přestupku, a musíte zaplatit danou pokutu.

zdroj: www.pohyblivost.cz

1.10.2019    Nadační fond RESIDOMO

Poděkování nadačnímu fondu RESIDOMO.

2

Naše auto pro přepravu vozičkářů už nám slouží spoustu let. Jsme rádi, že nám letos nadační fond RESIDOMO finančně pomohl a my jsme dopřáli našemu Fordíkovi pořádný servis. Doufám, že všichni co auto někdy využili byli vždy spokojeni.

25.8.2019    Zdravotní pojišťovny přispějí pacientům na pomůcky půl miliardy navíc.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2019, přináší změny v úhradách zdravotnických pomůcek. Od 1. října začne nabíhat celá řada nových pomůcek, které nebyly doposud hrazené a pacienti tak výrazně ušetří. Zejména dětští pacienti, diabetici a hendikepovaní. VÍCE VE ČLÁNKU ZDE:

 

Projekt s názvem "Rekondiční pobyt se zajištěnou os. asistencí"

Cez_epp_vyzva_160x600_2APROPO z. s. usiluje o grant z Nadace ČEZ. Budeme potřebovat pomoc každého aktivního človíčka. Heslovitě jak pomoci:

- stáhnout si do mobilu aplikaci EPP - Pomáhej pohybem

- kdykoli jdete ven na procházku, zaběhat si, na kolo atd. zapnout tuto aplikaci

- po ukončení procházky vypnout a aplikace ukáže, že jste získal například 100 bodů

- aplikace automaticky každou aktivitu uloží

- no a nakonec Vaše  body v této aplikaci pošlete na podporu našeho projektu APROPO z. s.

Náš projekt je již nyní aktivní.

31.1.2019   Příspěvek na péči

Senát dnes po obědě schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Z přítomných 55 senátorek a senátorů  se pro návrh vyslovilo 53 senátorek a senátorů, 2 se zdrželi. To znamená, že Senát schválil zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč a to s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Je jisté, že zákon bude vyhlášen v únoru letošního roku, to znamená, že zvýšený příspěvek ve IV stupni bude vyplácen od 1. dubna 2019. Současně bylo schváleno navýšení příspěvku na péči i ve III. stupni o 4 000,- Kč, to znamená, že příspěvek bude vyplácen ve výši 12 800,- Kč u dětí do 18-ti let ve výši 13 900,- Kč. Zvýšený příspěvek ve III. stupni bude vyplácen od 1. července 2019. Zvýšení příspěvku v obou stupních bude zvýšeno automaticky. Nikdo si nemusí o nic žádat.

12.11.2018   Černé jezero pro vozíčkáře

Novou atrakci letos pro turisty připravila šumavská Železná Ruda. K Černému jezeru se nyní zájemci mohou vypravit speciálním silničním vláčkem, který vyjíždí ze Železné Rudy. Ráno lokomotiva se dvěma vagónky vyjíždí ze Železné Rudy, odkud pokračuje přes Belveder, Hofmanky a Špičácké sedlo až k největšímu ledovcovému jezeru na Šumavě. Vozíčkáři jezdí zdarma Kapacita takzvaného Šumaváčku je šedesát míst, další dvě místa jsou vyhrazena pro vozíčkáře. Vláček využijí hlavně senioři, rodiny s dětmi a vozíčkáři. „Vozíčkáři mají jízdné zdarma,“

24.9.2018  Nový typ katetru

Česká firma Riocath a Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB) před časem na tiskové konferenci představili vynález nového typu katetru. Vědci se při vývoji inspirovali očima hlemýždě. Nový katetr by měl omezit infekce, které jeho zavádění často provázejí. "Plášť katetru se neposouvá vnitřkem močové trubice, jak je běžné u ostatních, ale vnější plášť se při zavádění vybaluje a na stěnu po celém obvodu naléhává. Katetr se při zavádění obrací naruby, podobně jako u zrakového orgánu šneka," popsal autor nápadu Miroslav Svoboda, ředitel firmy Riocath. Podle přednosty Chirurgické kliniky II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jiřího Hocha bude mít vynález velký přínos i pro pacienty, kteří se sami cévkují několikrát denně, například parapelgici nebo pacienti s postižením páteře či degenerativními chorobami. "Riziko zavlečení infekce je u nich naprosto zásadní. Pokud to musí dělat několikrát denně, zákonitě se nemohou vyhnout infekci," řekl.

VIDEO ZDERIOCATH Animace CZ | Zdroj: YouTube

Klinické zkoušky budou zahájeny do konce tohoto roku, s uvedením na trh se počítá v roce 2019.

31.8.2018  Dlouhodobé ošetřovné

V okamžiku, kdy nastane vážná změna zdravotního stavu, která si vyžádá 7 dní hospitalizace a lékař zdravotnického zařízení zhodnotí, že stav pacienta bude vyžadovat ošetřování v domácí péči nejméně dalších 30 dní, může pečující osoba od 1. 6. 2018 požádat o novou dávku - tzv. dlouhodobé ošetřovné. Dlouhodobé ošetřovné může za určitých podmínek čerpat široký okruh rodinných příslušníků (kteří se mohou střídat) až po dobu 90 dnů. Nezbytný je však souhlas zaměstnavatele (pečující osoby) i souhlas opečovávané osoby...

30.8.2018   Příspěvek na péči

Příspěvek na péči Tisková zpráva MPSV ČR ze dne 23. května 2018 uvádí: vláda zamítla senátorský návrh na zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni MPSV ČR připraví změnu zákona o sociálních službách, ve kterém upraví "hodnocení a ohodnocení nejenom čtvrtého, ale i třetího a druhého stupně postižení" s novelou zákona ministerstvo plánuje i (blíže nespecifikované) změny, které mají vést k vyššímu využívání příspěvku v rámci sociálních služeb...

Horní Lhota 2018

Horní Lhota je mezi vozičkáři pojem, který vždy dává záruku skvělé zábavy a bohatého programu. Do Horní Lhoty se sjíždí vozíčkáři již dlouhá léta. Proto je letošní Lhota ve stylu retro a vzpomínání na roky minulé. Více o akci a podrobný program zde:  Program a pozvánka Horní Lhota 2018

19.1.2018 Nový lehký elektrický vozík

Rádi bychom Vám představili lehký skládací elektrický invalidní vozík eThrone www.flexithrone.cz

Tyto vozíky jsou jedinečnou novinkou na trhu. Předností vozíků eThrone:

 • Vozík      eThrone se snadno složí během jediné vteřiny, bez demontáže.
 • Snadná      přeprava osobním vozem.
 • Moderní      dobíjecí LiFe PO4 baterie, která má výdrž cca 1000 nabití.
 • Vozík      váží pouze 27-31kg včetně baterie
 • Funkce      odjištění motoru – vozík lze tlačit
 • Vozík      může ovládat i doprovod pomocí přenosného joysticku
 • A4letak

7.11.2017    Proběhlo setkání členů a přátel APROPO z. s.

7.11.2017 jsme uspořádali společenské setkání členů a přátel APROPO z. s. Setkání podpořila svou účastí spisovatelka Petra Braunová, bohužel herec Jan Kačer se omluvil. 

 Dsc_2263_3

Petra Braunová je autorka spousty knih pro děti i dospělé. Jana Kačera nám aspoň přiblížila svým vyprávěním a hlavně knihou, kterou napsala o Nině Divíškové, což je žena pana Kačera. Nebylo v sále jediného člověka, kterého by svou osobností a vyprávěním paní Braunová nezaujala a nepotěšila. Moc děkujeme paní Braunové, že si i přes svůj náročný program našla čas a přijela do Havířova mezi nás. Velice jsme uvítali, když se paní Braunová loučila a odjížděla do Prahy, že nám přislíbila zase někdy podpořit naše akce.

Na paní Braunovou navázal pan Jiří Prokeš z firmy Medicco, který nám předvedl vozíky mechanické i elektrické. Účast pana Prokeše byla všemi vítána a mnozí z nás si nechali na místě opravit drobné poruchy na svých vozících.

Ve společenském sále restaurace U JELENA jsme se bavili až do večerních hodin. Byl zde prostor zahrát si bocciu a k tanci nám pouštěl hudbu Milan Lučný, kterému tímto děkujeme. Ještě jedno poděkování posíláme Martině Báčové, která nám napekla sladké občerstvení. Fotografie ze setkání zde:

Setkání členů a přátel APROPO z. s.

7.11.2017 uspořádáme společenské setkání členů a přátel APROPO z. s.

Setkání podpoří svou účastí spisovatelka Petra Braunová a herec Jan Kačer. 

Petra Braunová je autorka spousty knih pro děti i dospělé. Jana Kačera nemusíme představovat. Tento vynikající herec, režisér, ale také spisovatel je ochoten za námi přijet a popovídat  formou besedy o svém životě a hlavně o svých knihách, které napsal.

Na setkání Jiří Prokeš z firmy Medicco předvede vozíky mechanické i elektrické.

Vice informací zde:  Setkání členů a přátel APROPO z. s. 

Senát schválil novelu zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením

Senát na svém jednání jednohlasně schválil novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Změny začnou platit od 1. ledna 2018. 

Co se vše od nového roku změní:

- dojde ke zvýšení příspěvku na mobilitu ze současných 400,-Kč na 550,- Kč/měsíčně 

- sníží se cena pomůcky, na kterou lze žádat příspěvek bez dokládání příjmů z 24 000,- Kč na 10 000,-Kč. 

- zásadní změna nastane v případě příspěvku na nákup motorového vozidla:

 • sníží se doba pro opětovné přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla z 10 na 7 let (lhůta 7 let bude platit i u automobilů, na jejichž pořízení byl poskytnut příspěvek před nabytím účinnosti této novely)
 • jediným určujícím kritériem pro přiznání výše příspěvku bude nově pouze příjem žadatele a společně posuzovaných osob 
 • podle doložených příjmů bude jasně odstupňována výše příspěvku na motorové vozidlo (200 000,-Kč; 180 000,- Kč, 160 000,- Kč, 140 000,- Kč, 120 000,- Kč a 100 000,- Kč). Nebude tedy již docházet k situacím, že byl žadateli přiznán příspěvek např. pouze 10 000,- Kč.
 • pokud bude žadatelem o příspěvek nezletilá osoba, bude jí automaticky přiznán příspěvek ve výši 200 000,-Kč.

Úplné znění této novely si můžete přečíst zde: http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/85048/71358

30.5.2017       ZOO Ostrava

Rádi bychom Vás pozvali na návštěvu večerní zoologické zahrady v Ostravě při příležitosti každoroční speciální akce pro handicapované – NOCI SNŮ. Tento rok se uskuteční v termínu 14. ČERVNA 2017 od 19. hodin! Opět bude v areálu Zoo Ostrava připraveno několik stanovišť s přírodninami, aktivitkami i živými zvířaty. Pokud byste měli zájem se akce zúčastnit, kontaktujte nás prosím na emailovou adresu vyuka@zoo-ostrava.cz nejpozději do pátku 9. června. Do emailu uveďte pro případ také telefonní kontakt. Tento rok jsme již rovnou určili i náhradní termín. Jelikož se akce koná jen za pěkného počasí, při dešti se rovnou přesouvá na termín 28.června. Konání akce 14. června potvrdíme v den konání na www.zoo-ostrava.cz do 10:00 hod. Ale moc doufáme, že nám počasí vyjde. Děti i rodiče mají na tuto akci vstup zdarma. POZVÁNKA ZDE:

30.5.2017      Bezbariérová loď

V sobotu 27. 5. 2017 se v přístavišti Petrov konalo slavnostní pokřtění bezbariérové lodi Handy. Loď je určena přibližně pro 3 – 4 invalidní vozíky, a to v závislosti na tom, zda se jedná o elektrické či mechanické vozíky, anebo také záleží na váze. Bezbariérová loď byla spuštěna na Baťově kanále a domovský přístav je v obci Petrov. Po kanále je možné dojet až do Otrokovic, což je asi 50 kilometrů dlouhá trasa. Loď je velmi lehce ovladatelná a po za školení ji může řídit i laik. Samozřejmě, že je trochu problém, pokud by lidé na vozících chtěli loď opustit mimo přístaviště Petrov. Vzhledem k tomu, že loď má výstupní prostor pro vozíky sklopný v několika polohách, tak je možné, pokud je na trase nízký břeh, vystoupit rovnou i mimo přístaviště. Přístaviště Petrov je bezbariérově upravené, a to včetně sociálního zařízení. Trasa vede lužním lesem, ale i různými městy. Na trase mezi Petrovem a Otrokovicemi je celkem 11 plavebních komor k překonání výškových rozdílů.

Všechny důležité údaje najdete na www.vodni-turistika.cz. Pro více informací o podmínkách zápůjčky lodí a případné rezervace nás můžete kontaktovat na telefonním čísle  732 288 960 nebo emailem na vojtek.petrov@seznam.cz.

26.4.2017      Euroklíč

Jak získat euroklíč a potřebné informace získáte v přiložených dokumentech.

 Informace-jak-získat-EUROKLÍČ    O-projektu-EUROKLÍČ

27.2.2017      POMÁHEJ POHYBEM

Náš projekt bude podpořen !!!!!

 Apropo-logo-s-epp_2

Radim Běleš

20.12.2016    Bariérové novostavby

NRZP ČR chce poukázat na nedodržování předpisů bezbariérového přístupu při výstavbě a kolaudaci budov. Mgr. Václav Krása proto žádá:

"Pokud jste byli svědky nebo máte zkušenosti, že takto se plýtvá s veřejnými prostředky a stavby nesplňují zákonná ustanovení o přístupnosti staveb, prosíme Vás, abyste nás na takovou stavbu upozornili. Chtěli bychom případně podat žaloby na konkrétní investory, ale i státní orgány. Domníváme se, že není možné již tolerovat, aby na stavby, nesplňující parametry přístupnosti, byla dále vydávána stavební povolení, aby byly financovány z veřejných prostředků a nakonec zkolaudovány. 

Vážení přátelé, tyto poznatky prosím posílejte na adresu v.krasa@nrzp.cz. Pokud budete mít k dispozici nějaké fotografie a technické výkresy konkrétní stavby, tak byste nám velmi pomohli. Sbírat tyto poznatky budeme až do konce roku 2016."

23.10.2016     Ragby vozíčkářů v Ostravě

O víkendu 23.10.-25.10.2016 se uskuteční v Hale Sareza v Ostravě Přívoze OV CUP ragby vozíčkářů. Jedinečná příležitost vidět tento sport, který má ve světě stále větší popularitu a třeba na paralympiádě v Riu vyprodával stadiony. Začíná se v pátek odpoledne. Více informací na www.skostrava.cz

28Cez_epp_vyzva_160x600.6.2016      POMÁHEJ POHYBEM

APROPO z. s. usiluje o grant z Nadace ČEZ. Budeme potřebovat pomoc každého aktivního človíčka. Heslovitě jak pomoci:

- stáhnout si do mobilu aplikaci EPP - Pomáhej pohybem

- kdykoli jdete ven na procházku, zaběhat si, na kolo atd. zapnout tuto aplikaci

- po ukončení procházky vypnout a aplikace ukáže, že jste získal například 100 bodů

- aplikace automaticky každou aktivitu uloží

- no a nakonec Vaše  body v této aplikaci pošlete na podporu našeho projektu APROPO z. s.

Náš projekt je již nyní aktivní.

Také v rámci velké benefiční jízdy "Okolo Ostravy" bude náš projekt podpořen přímo. Čím více lidí se jízdy zúčastní, tím lépe pro nás. Kdo bude mít v pátek 1.7.2016 čas, může se přidat. Vice o akci zde: http://www.cestazasnem.cz/okolo-ostravy

Body mohou získávat i vozíčkáři. Navolí si chůzi a nic nebrání sbírat body.

Za APROPO z. s. moc děkuji za pomoc. Bez pomoci a Vaší aktivity na penízky nedosáhneme.

Radim Běleš

22.6.2016      Asistenční služba vzdálené pomoci

Chtěli bychom upozornit na novou 24-hodinovou asistenční službu vzdálené pomoci s názvem PROTECTU, kterou provozuje společnost Mobilní asistenční systémy s. r. o. Služba je určena každému, kdo potřebuje fyzickou pomoc a chce mít jistotu, že v případě nouze se mu dostane okamžité pomoci. Klient je vybaven krabičkou o velikosti mobilního telefonu. Stiskem jediného tlačítka si můžete zavolat o pomoc. V případě, že nejste schopen tlačítko stisknout, je systém vybaven kontrolními mechanismy, které si sami předem nastavíte. Systém je schopen bezpečně vše vyhodnotit a vyslat k Vám pomoc Vašich blízkých či integrovaného záchranného systému. Více o této asistenční službě na  www.protectu.cz

7.6.2016        Stanice metra Můstek je bezbariérová

1. března 2016 jsme se konečně dočkali. Dopravní podnik zpřístupnil nově vybudované výtahy do přestupní stanice metra Můstek pro handicapované a maminky s kočárky. Propojily se tak linky pražského metra A a B. Odpoledne se novými výtahy svezli první cestující. Dopravní podnik tak umožnil bezbariérový přístup do metra přímo v srdci pražské metropole. Článek o metru zde:

7.6.2016        Jak je to s invalidními důchody?

Jak je to se starobním důchodem v případě, že pobíráte invalidní důchod? Podle čeho se hodnotí míra invalidity a může vůbec invalidní důchodce pracovat? Přečtěte si článek, kde Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vysvětluje nejčastější nejasnosti - Mýty o důchodech.

15.2.2016      Pochod pro vozíčkáře

dovolujeme si Vás informovat, že Klub českých turistů Zábřeh pořádá v sobotu 11. června 2016 druhý ročník Pochodu Eskymo Welzla pro hendikepované. Podrobné najdete na webu www.kctzabreh.cz v záložce Významné akce. Eventuální dotazy zodpovíme na dole uvedených kontaktech. 

Ing. Aleš Kostelka, CSc., 602 416 413,  Ing. Helena Kouřilová, 602 512 712.

2.2.2016       Výstava "Umění na kolečkách"

Milí přátelé, srdečně Vás zdravím z jihočeského Písku - z Prácheňského muzea. Pomalu se blíží druhý ročník výstavy "Umění na kolečkách" u nás v muzeu. Zahájení výstavy je v pátek 3.června, nebo v sobotu 4. června. Možná pro pohodlnější dopravu pro Vás by byla právě sobota. Budu se těšit na Vaše odpovědi. Vystavovat můžete cokoliv z výtvarna, fotografie i trojrozměrné předměty, nebo třeba i literární dílka. Nocleh je zajištěn /pokud byste měli zájem/ jako minule v hotelu OtavaArena / nocležné je ve vaší režii/. Milí přátelé, budu se velmi těšit na Vaše odpovědi a na opětovné setkání v galerii Prácheňského muzea v Písku.

Vaše práce můžete poslat poštou na adresu: Irena Mašíková, Prácheňské muzeum v Písku, Velké nám. 114, 397 24 Písek 

Zdravím a mávám Vaše Irena Mašíková, mobil: 608 468 768, Tel: 382 201112, Odkaz na www.

11.1.2016     Osobní asistence v nemocnici

Zdravotní pojišťovna musí platit pacientům osobního asistenta. Stačí k tomu doporučení ošetřujícího lékaře a schválení revizního lékaře pojišťovny. Článek zde:

10.11.2015  Rekondiční setkání Ještěrka

V ozdravném centru v Ostravě Bartovicích proběhne rekondiční setkáni APROPO. Rozhodli jsme se, že ještě na konci roku dáme možnost zrehabilitovat těla našich členů APROPO. K dispozici bude bazén, vířivé vany, masáže a jiné procedury. Tato akce je určena pro naše členy. Pokud nenaplníme kapacitu, rádi uvítáme nové zájemce a potencionální členy. Již nyní se můžete hlásit. Pozvánka zde:

22.10.2015   Givt.cz

Víte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci? Nakupujte přes internetový projekt GIVT.cz třeba na zoot.cz, kasa.cz, damejidlo.cz, a jiných. A co je na tom nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc a vlastně Vy jste součástí toho, kdo nám přispěje několika procenty z nákupu!

Je  to opravdu jednoduché. Pokud se rozhodnete cokoli nakoupit přes internet, stačí kliknout na www.givt.cz. Ze seznamu vyberte obchod a vedle zvolte organizaci, kterou chcete podpořit. Pevně doufáme, že zvolíte naše APROPO (pozor, je zde ještě jiná organizace Apropo.cz). Poté budete přesměrování do zvoleného obchodu a normálně nakupujete a o nic víc se nestaráte. Obchodník z Vašeho nákupu zašle na bankovní účet APROPA zvolená procenta.

Také lze na těchto stránkách do Vašeho prohlížeče stáhnout jednoduchou aplikaci,  která Vás při nákupu upozorní, že daný obchod je součástí projektu www.givt.cz

Více Vám napoví i toto video. 

5.10.2015    Rehaprotex Brno

Brněnské Výstaviště hostí opět veletrh rehabilitačních, kompenzačních a protetických pomůcek – Rehaprotex. Od středy 21.10. do soboty 24.10. bude veletrh REHAPROTEX významným místem setkání domácích i zahraničních dodavatelů s poskytovateli zdravotní, rehabilitační a sociální péče.

Více informací zde:

18.9.2015    Výstava Život bez bariér 2015

Ostravské výstavy, a.s., připravily na 16.–18. října čtvrtý ročník výstavy Život bez bariér. Konat se bude opět na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Více informací zde:

10.9.2015    Orientační závod pro vozíčkáře

Předáváme pozvánku na orientační závod Trail-O, který se uskuteční ve dnech 10.10.2015 ve sportovním areálu CSS Hrabyně. Trail-O je sportovní  orientační disciplína zaměřená na čtení a správnou interpretaci mapy. Další předností tohoto sportu je fakt, že jej mohou provozovat taktéž lidé s těžkými formami hendikepu, kteří jsou odkázáni na mechanický nebo elektrický invalidní vozík. Po vyhlášení výsledků je zajištěn společenský večer s večeří a noclehem v Horní Lhotě.

Přikládáme orientační piktogramy, které je třeba (alespoň základní) pro absolvování závodu znát.

Propozice jsou ke stažení v sekci DOWNLOAD

10.9.2015    Nabídka kurzů Handy Club Ostrava

Spolek Handy Club Ostrava i na podzim letošního roku pokračuje ve vzdělávácích a výtvarných kurzech pro lidi s hendikepem. Chce oslovit a zapojit do těchto aktivit co nejvíce hendikepovaných lidí z Ostravy a okolí. (www.hcov.cz, www.handyclub.cz)

Nabídka kurzů ZDE:

3.7.2015     Dovolená bez bariér

Na stránkách cestovní kanceláře Bezbatour naleznete tipy kam vyrazit. Pro ty, kteří tapou s výběrem dovolené z důvodů obav z bariér, můžeme doporučit tyto stránky. Prověřené destinace samotnými vozíčkáři jsou tou nejlepší zárukou bezbariérové dovolené.

19.5.2015   Snadné oblékání

Snadné oblékání nabízí oblečení pro osoby s dočasně nebo trvale sníženou pohyblivostí. Všechny výrobky jsou ušité na míru a svým střihem a zapínáním jsou speciálně uzpůsobené tak, aby je mohl snadno obléci téměř každý. Veškeré oblečení je vyrobeno v České republice. Nezbytnou součástí filozofie společnosti jsou nadstandardní služby a individuální přístup ke každému klientovi. http://www.snadne-oblekani.cz/

17.2.2015  Handy club Ostrava

Rádi bychom upozornili na novou organizaci, která pomáhá lidem s postižením. Handy club Ostrava www.hcov.cz . V současné době nabízejí za pár korun možnost se vzdělávat formou dlouhodobých kurzů. Více o těchto kurzech zde:   

19.1.2015  EUROKLÍČ ZDARMA

V záložce DOWNLOAD naleznete letáček s informacemi ohledně Euroklíčů, v němž se dozvíte, kdo může získat zdarma Euroklíč, kde se nachází Centrální distribuční místo Euroklíčů a také přehledné telefonní a emailové kontakty na distributory Euroklíčů. Budeme rádi, když uvedené materiály a informace poskytnete dotazujícím OZP ve svém okolí.

Klíč je pro osoby bydlící na území Moravskoslezského kraje zdarma.

18.1.2015  Akce APROPO 2015

V letošním roce jsme pro Vás připravili 2 pobyty. Oby pobyty budou pětidenní. První, který je zaměřen více pro lidi, kteří mají zájem o křesťanství. Ten se uskuteční v Češkovicích u Blanska v termínu 29.4.-3.5.2015.

Hlavní letní rekondiční pobyt proběhne v termínu 5.8.-9.8.2015 na zcela novém místě v Beskydech v obci Malenovice. V hotelu Rajská bouda jsme objevili podmínky pro vozíčkáře, které nám plně vyhovují. Jediné mínus bude v celkové kapacitě, která bude pouze 55 osob. Proto radíme přihlaste co nejdřív, aby nebylo pozdě.

Přihlášky naleznete v sekci DOWNLOAD

 12.11.2014  Časopis Můžeš

Časopisů, které se zabývají problematikou lidí se zdravotním hendikepem není u nás v ČR mnoho a proto bychom rádi upozornili na opravdu kvalitní časopis Můžeš. Pokud se nyní rozhodnete pro výhodné předplatné na 2 roky, zaplatíte pouze 380 Kč. Předplatné na 1 rok stojí 280 Kč. Více o časopisu a předplatném se dozvíte na www.muzes.cz

 4.11.2014     DISWAY - praktické informace na cesty nejen pro vozíčkáře

Disway je unikátní databáze míst s informacemi o přístupnosti. Na těchto stránkách najdete tipy na výlety, ubytování, kulturu. Disway je unikátní projekt v tom, že se zde může každý aktivně podílet na tvorbě databáze bezbariérovosti. Česká televize natočila o Disway dokument.

Více na www.disway.org

9.9.2014        Obecně prospěšná společnost DOSIO

Společnost, která své služby provozuje v okolí Hradce Králové jsme osobně prověřili. Zejména doprava pro osoby používající invalidní vozík funguje výborně. Všem, kteří potřebují zajistit dopravu v tomto regionu,  doporučujeme tuto společnost. Kromě dopravy poskytují i jiné služby.

Více na www.dosio.cz  

23.8.2014      Skluzné desky

Česká asociace paraplegiků - CZEPA nabízí zájemcům skluzné desky pro horizontální přesuny (do auta, na postel). Zakoupit lze zde.

23.8.2014      Orientační závod Vrchlabí

TJ Spartak Vrchlabí - oddíl orientačních sportů pořádá v něděli 14. září 2014 otevřený závod pro zdravotně postižené. Podrobnosti v příloze zde.

15.4.2014     Orientační závod v Přerově

TJ Opava, oddíl orientačního běhu pod vedením Miloše Rychlého pro nás připravil orientační závod tělesně postižených, tentokrát v Přerově. Vše důležité najdete v příloze Orientační závod Přerov.

24.2.2014     Na dno Macochy budou moci od poloviny března i vozíčkáři

Už příští týden se po zimní přestávce otevřou pro návštěvníky všechny zpřístupněné jeskyně Moravského krasu. Kromě Punkevních jeskyní a Výpustku, které jsou otevřené celoročně, tak lidé mohou zavítat i do Balcarky, Kateřinské jeskyně a obou částí Sloupskošošůvských jeskyní.

S novým rokem si správa jeskyní přichystala i několik novinek. Mezi nimi nechybí například nové osvětlení v Punkevních jeskyních nebo prohlídková trasa přístupná nově i pro vozíčkáře. Ta umožní lidem na vozíku prohlédnout si dno propasti Macocha...

23.2.2014     Nové bezbariérové toalety pro vozíčkáře

Lidem v Havířově slouží nové veřejné toalety, pro imobilní jsou zdarma.

Nové veřejné toalety slouží obyvatelům a návštěvníkům centra Havířova od začátku února. Jsou umístěny za objektem Labužník nedaleko náměstí Republiky a k jejich použití stačí pouhá pětikoruna. Pro lidi s postižením jsou zdarma, mohou sem vejít pomocí tzv. euroklíče...

 7.1.2014      MouthMouse

Prostřednictvím zařízení MouthMouse budete ať v poloze vsedě nebo vleže pomocí pohybů Vašich rtů, úst, hlavy a dalších částí těla ovládat různá zařízení, například:

  • počítač
  • televizi
  • HIFI věž
  • světlo
  • telefon
  • ventilátor
  • klimatizaci
  • venkovní kameru
  • žaluzie, hračky  a  další  zařízení...

Informace také na   novinky.cz            Odkaz na stránky výrobce www.mouthmouse.eu 

 

 6.1.2014     Expedice handbikerů Brémy - Gibraltar 2013

Kolektiv handbikerů nás zve na prezentaci své expedice, která proběhne v pátek 24.1.2014 ve Frýdku-Místku v kině Vlast od 19 hodin.

19:00 – 20:15 - Radomír Krupa – Handbikeři na trase Brémy-Gibraltar
20:15 – 21:00 - Kola pro Afriku – nejen online přenos z Gambie o tomto projektu

 6.11.2013   Prodej repasovaných zdravotních pomůcek a potřeb

Společnost INVATRADE s.r.o. se zabývá prodejem repasovaných zdravotních pomůcek a potřeb. V nabídce najdete široký sortiment repasovaného zdravotnického zboží.  Nabízí vybavení pro zdravotnická zařízení - nábytek, polohovací lůžka (elektrická, mechanická s příslušenstvím), dále pomůcky pro tělesně postižené a invalidy - invalidní vozíky (mechanické, elektrické a terapeutické s veškerým příslušenstvím), polohovací pomůcky, zvedáky, motomedy, chodítka pro seniory, toaletní židle (pevné nebo na kolečkách), nástavce na toaletu, berle, hole a mnoho dalšího. Vice na stránkách. www.invatrade.cz

 27.8.2013  Asistenční služba vzdálené pomoci

Chtěli bychom upozornit na novou 24-hodinovou asistenční službu vzdálené pomoci s názvem PROTECTU, kterou provozuje společnost Mobilní asistenční systémy s. r. o. Služba je určena každému, kdo potřebuje fyzickou pomoc a chce mít jistotu, že v případě nouze se mu dostane okamžité pomoci. Klient je vybaven krabičkou o velikosti mobilního telefonu. Stiskem jediného tlačítka si můžete zavolat o pomoc. V případě, že nejste schopen tlačítko stisknout, je systém vybaven kontrolními mechanismy, které si sami předem nastavíte. Systém je schopen bezpečně vše vyhodnotit a vyslat k Vám pomoc Vašich blízkých či integrovaného záchranného systému. Více o této asistenční službě na  www.protectu.cz

20.5.2013    Colours of Ostrava 2013

Colours of Ostrava je multižánrový mezinárodní hudební festival každoročně pořádaný v Ostravě. Od loňského roku se koná v úchvatném prostředí Dolních Vítkovic - bývalém areálu hutí, dolů a železáren.

Stejně jako v minulém roce Colours nabízí řadu výhod pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P – jako jsou například zvýhodněná cena vstupenky, u ZTP/P doprovod zdarma, speciální tribuny, možnost objednat si zdarma speciálně vyškoleného asistenta, který poskytne servis při pohybu v areálu po celou dobu festivalu. Na požádání také zajistíme dopravu osob po Ostravě speciálně upravenými automobily, tzv. BB Taxi.

Návštěvníci se zdravotním znevýhodněním si mohou rezervovat bezbariérové ubytování v ostravských hotelích. Těmto návštěvníkům nabízíme také možnost rezervovat si místo ve festivalovém stanovém městečku včetně parkovacího místa. Možná je také rezervace parkovacího místa přímo u hlavního vchodu do areálu festivalu. Pro lepší orientaci návštěvníků se zdravotním znevýhodněním bude k dispozici speciální mapa a především informační centrum – Info Point Colours bez bariér přímo před hlavním vchodem do areálu. Od 15. května 2013 funguje kontaktní e-mail: bezbarier@colours.cz a kontaktní telefon 731 932 768of_the_skype_highlighting EZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighti Na těchto kontaktech získáte všechny potřebné informace k projektu a zároveň si na nich můžete zarezervovat níže popsané služby.

Colours bez bariér – bližší informace:

 Nižší vstupné 

 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P získají čtyřdenní vstupenku na festival za cenu 350 Kč.
 • Vstupenky lze zakoupit pouze na místě.
 • Doprovod držitele průkazu ZTP/P má vstup zdarma.

 Rezervace bezbariérového ubytování 

 • Nabízíme vám možnost rezervace bezbariérového ubytování v ostravských hotelích s bezbariérovými pokoji za zvýhodněnou cenu.
 • Náklady na ubytování si každý hradí sám.
 • Tato služba je omezena kapacitou bezbariérového ubytování v Ostravě. Přednostně budou vyřizovány žádosti dříve došlé.
 • Uzávěrka těchto žádostí byla stanovena na 25. června 2013.

 Stanové městečko 

 • V letošním roce bude stanové městečko umístěno ve vzdálenosti 300 metrů od hlavního vchodu festivalu.
 • Místo je s trávou a stromy a od hlavního vchodu festivalu je snadno dostupné bezbariérových podchodem.
 • V rámci stanového městečka jsme vyčlenili prostor speciálně určený pro naše zdravotně znevýhodněné návštěvníky, kde nabízíme:

                 - 20 námi postavených stanů, každý z nich je určen pro dvě osoby,

                 - 30 míst pro postavení vlastního stanu – poskytnutí prostoru zdarma,

                 - 15 parkovacích míst – zdarma.

 • Protože kapacita stanového městečka je omezena, je předem nutná rezervace stanu, místa pro postavení stanu i parkovacího místa.
 • Uzávěrka rezervací byla stanovena na 8. 7. 2013.
 • Na základě rezervace vám vystavíme voucher, který vás bude opravňovat ke vstupu do stanového městečka.
 • Voucher vám bude zaslán před začátkem festivalu na vaši adresu poštou (cena dobírky při vyzvednutí je 89 Kč).
 • Při vstupu do stanového městečka se společně s voucherem musíte prokázat i průkazem ZTP, případně ZTP/P.
 • Více informací o stanovém městečku naleznete na tomto odkazu: http://www.colours.cz/prakticke/camping-a-karavany/

 Parkování vedle areálu festivalu 

 • Na parkovišti vedle festivalového areálu jsme vyčlenili pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P padesát parkovacích míst.
 • Protože je počet míst omezen, je nutná rezervace parkovacího místa předem.
 • Uzávěrka rezervací byla stanovena na 8. 7. 2013.
 • Na základě rezervace vám vystavíme voucher, který vás bude opravňovat k parkování.
 • Voucher vám bude zaslán před začátkem festivalu na vaši adresu poštou (cena dobírky při vyzvednutí je 89 Kč).
 • Rezervace parkovacího místa je na konkrétní jméno a SPZ vozidla, na místě je také nutné prokázat se průkazem ZTP, případně ZTP/P. 

Doprava v rámci města prostřednictvím BB Taxi 

 • Organizátoři festivalu na požádání zajistí dopravu osob se zdravotním znevýhodněním speciálně upravenými bezbariérovými automobily v rámci Ostravy.
 • Dopravu bude možné využít pro transport z vlakového a autobusového nádraží a zpět, z hotelu a zpět do hotelu.
 • Tuto službu poskytujeme v rámci Ostravy zdarma.
 • Doporučujeme rezervaci předem, vytížení BB Taxi v průběhu festivalu je poměrně velké.
 • Přímo na festivalu si můžete BB Taxi zarezervovat v Info Pointu Colours bez bariér, které bude umístěno před hlavním vchodem do areálu. 

Asistence pro pohyb na festivalu 

 • Zdravotně znevýhodněným osobám bude po celou dobu konání festivalu k dispozici asistenční služba, která vám usnadní pohyb po festivalovém areálu.
 • Asistenti budou organizováni prostřednictvím informačního centra – Info Pointu Colours bez bariér, které bude registrovat žádosti o asistenci.
 • Asistenti jsou dobrovolníci speciálně proškolení pro poskytování asistence zdravotně znevýhodněným.
 • Na požádání vás můžou vyzvednout v hotelu či na nádraží a dopraví vás do areálu prostřednictvím MHD nebo BB Taxi. Přímo na festivalu vás budou provázet areálem. 

Dostupnost areálu 

 • Hlavní areál festivalu a všechny jeho scény budou dostupné pro osoby na vozíku.
 • U vstupní brány festivalu bude speciální koridor se zpevněným asfaltovým povrchem, kde budou přednostně odbaveni návštěvníci s průkazem ZTP a ZTP/P.
 • V areálu budou instalovány pojezdové gumové pásy usnadňující pohyb osobám se ztíženou pohyblivostí a vozíkům.
 • V celém areálu festivalu i ve stanovém městečku budou bezbariérová WC pro vozíčkáře. Letos jsme zavedli speciální klíče od těchto WC, které budou mít k dispozici pouze držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Vyzvednout si je můžete oproti vratné záloze 100,-- Kč v Info Pointu Colours bez bariér.
 • Před hlavní scénou bude umístěna tribuna se speciálním nájezdem pro vozíčkáře.
 • Před druhou největší scénou bude bezbariérová tribuna.
 • Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P budou mít přístup do Auly Gong, která byla plně debarierizována při celkové rekonstrukci (bezbariérová WC, výtahy, zpřístupnění sálu a speciální místa pro vozíčkáře). 

Speciální mapa areálu 

 • Pro potřeby klientů projektu bude vydána speciální mapa festivalu, kde budou zřetelně označena bezbariérová místa a veškeré důležité informace k projektu.
 • Vytištěná mapa bude držitelům průkazů ZTP a ZTP/P distribuována prostřednictvím Info Pointu Colours bez bariér. 

Informační centrum Colours bez bariér 

 • Od 15. května 2013 funguje kontaktní e-mailová adresa bezbarier@colours.cz a mobilní telefon 731 932 768 begin_of_the_skype_highlighting 731 932 768 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting.
 • Na uvedených kontaktech získáte všechny potřebné informace týkající se projektu Colours bez bariér a můžete si na nich zarezervovat výše popsané služby.
 • V době konání festivalu Colours of Ostrava (18.–21. července 2013) bude navíc před hlavním vchodem do areálu umístěno informační centrum – Info Point Colours bez bariér, kde získáte veškeré aktuální informace k projektu, můžete si zde vyzvednout speciální mapu i klíč k bezbariérovým WC. 

Pro bližší informace kontaktujte: 

 • Mgr. Katarína Kijonková (Vedoucí projektu)
 • Monika Macháčková (Koordinátor projektu)
 • Mobil: 731 932 768 begin_of_the_skype_highlighting 731 932 768 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting (od 15. 5. 2013)
 • E-mail: bezbarier@colours.cz

 14.3.2013    Nová přepravní společnost je zaměřena na turistiku vozíčkářů

Na turistiku lidí s postižením se zaměřuje společnost Accessible Transport CZ. Pro tyto účely společnost připravila minibus s variabilním interiérem, který převeze dva vozíčkáře s dalšími třemi spolucestujícími. Dopravu je možné využít při cestě na dovolenou, výlety po ČR i do zahraničí, ale i na transfery z letiště či běžnou přepravu po Praze za volným časem a za kulturou. Pro lidi s těžším postižením je možné si vyžádat zdravotnický doprovod. Individuální přeprava lidí s postižením je stále službou, kde poptávka dramaticky převyšuje nabídku. „Přepravní společnosti po Praze fungují dobře, ale je potřeba si objednávku vyřizovat s dostatečným předstihem. Z pochopitelných důvodů je upřednostňována přeprava do zaměstnání, školy či k lékaři, ale jet na výlet či za jinými volnočasovými aktivitami je mnohdy problematické,“ říká Michal Prager, vozíčkář a ředitel cestovní agentury Bezbatour, která se na cestování lidí s postižením specializuje. „Firma Accessible Transport CZ se rozhodla v cestování těmto lidem pomoci. Připravili jsme nabídku několika výletů do zajímavých lokalit po České republice a k nejbližším sousedům. Samozřejmostí pro nás je plné přizpůsobení požadavkům našich klientů. Postavíme každému přepravní plán na míru s respektem vůči jeho individuálním potřebám a míře postižení,“ dodává Ing. Marek Varga, majitel firmy.

Pro zájemce je připraven Volkswagen Transporter vybavený nájezdovými rampami a možností ukotvení vozíku. Vnitřní dispozici vozu lze variabilně uspořádat v kombinacích 1 cestující na vozíku a 5 lidí na sedadlech či 2 cestující na vozíku a 3 lidé na sedadlech. Samozřejmostí je možnost přepravit i domácí mazlíčky. Přepravu si lze objednat i prostřednictvím cestovní agentury Bezbatour, kde zákazníkům rádi doporučí a zařídí bezbariérové ubytování.

 13.2.2013    Nájezdy a rampy pro vozíčkáře

Pokud je Vaším přáním bezproblémové a komfortní překonávání překážek v místech, kde chybí bezbariérové přístupy, nabízí se řešení. Na adrese www.invalidninajezdy.eu/ Pnajdete široký výběr ramp a nájezdů pro vozíčkáře.

 21.11.2012   Čtyřkolky pro handicapované

Pan Miroslav Haas začal výrobu zcela nových čtyřkolek pro handicapované. Osvědčený model rozšířil o verzi dvoumístnou. Do výroby uvedl také motorový přepravník. Více v odkazu ZDE: 

 7.8.2012   České dráhy odstraňují bariéry

České dráhy v posledních letech investují značné prostředky do bezbariérových souprav. Jedná se o nízkopodlažní regionální vlaky nebo pro vozíčkáře jinak upravená vozidla. V současnosti vlastní České dráhy téměř 500 bezbariérových vozů nebo souprav a nabízejí bezbariérové cestování ve více než 3 000 dálkových i regionálních vlaků. V letošním roce jsou do provozu uváděny mimo tyto vozy řady Bbdgmee pro dálkové vlaky také další bezbariérové jednotky typu CityElefant, Regionova, zcela nové soupravy Regio Shuttle a řídicí vozy lidově označované pro své čelo jako „sysel“. Na podzim je plánované uvedení do provozu také prvních bezbariérových jednotek RegioShark a RegioPanter

7.8.2012   České dráhy zahájily testování prototypu modernizovaného bezbariérového vozu

Cestujícím a vozíčkářům nabídne klimatizované prostory, novou nástupní plošinu, elektrické zásuvky 230 V 50 Hz, nové moderní stolky nebo toaletu s uzavřeným systémem. Ještě během letošního roku budou první ze sériových vozů zařazeny do pravidelného provozu na linkách z Prahy přes Brno do Vídně, Bratislavy a Budapešti, z Prahy přes Olomouc do Ostravy, Žiliny a Varšavy nebo z Prahy do Mnichova. Modernizované vozy mají rozdělen interiér do několika částí, ve kterých jsou umístěny čtyři klasické šestimístné oddíly, jeden dvanáctimístný otevřený oddíl, nástupní prostory se zdvižnou plošinou pro nástup vozíčkářů, bezbariérově řešené WC, speciální oddíl pro umístění invalidních vozíků a služební oddíl. U vybraných míst jsou nově řešené stolky vhodné pro práci nebo stolní hry a elektrické zásuvky 230 V 50 Hz pro napájení drobné elektroniky cestujících, např. mobilní telefony nebo notebooky. Pohodě při cestování hlavně v letních dnech přispívá klimatizace a o průběhu cesty jsou cestující informováni audiovizuálním informačním systémem. Objem zakázky zahrnuje modernizaci celkem 64 vozů, která bude ukončena v průběhu roku 2014. První téměř dvacítka vozů by mohla být v závislosti na úspěšném testování a schválení Drážním úřadem zařazena do provozu již v letošním roce.

 16.7.2012    V Letohradě je půjčovna pomůcek pro turisty s omezením pohybu

Unikátní projekt Orlické hory pro všechny je určen pro turisty s tělesným postižením a spočívá mimo jiné v provozování regionální půjčovny se speciálními kompenzačními pomůckami. Díky odlehčenému vozíku, elektrickému čtyřkolovému skútru, tandemovému kolu či tříkolce mohou lidé se sníženou mobilitou podniknout výlet s rodinou po horách a navštívit řadu krásných míst. Půjčovnu kompenzačních pomůcek provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí v Letohradě, telefon 731 598 830 nebo 465 620 249. Projekt Orlické hory pro všechny pochopitelně obsahuje i další kroky. Chystá se bezbariérové ubytování v Letohradě, v Náchodě bude otevřena další půjčovna pomůcek, uskuteční se několik společných akcí zaměřených na navázání partnerství mezi organizacemi zaměřenými na lidi s postižením.

 1.6.2012  Hudební festival Colours of Ostrava

V rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 11. ročníku hudebního festivalu Colours   of Ostrava (12.–15. července) již podruhé, si Vás dovolujeme informovat o vylepšení servisu pro   návštěvníky s pohybovým a zrakovým znevýhodněním. Více ZDE

 29.5.2012    Kavárna POTMĚ se vrací do Prahy

Nevidomí číšníci v ní budou obsluhovat od 6. do 21. června, poté vyrazí autobusem do regionů. Ve středu 6. června ve 13 hodin se na Ovocném trhu v Praze otevřou dveře v pořadí již osmé Kavárny POTMĚ, ve které obsluhují nevidomí číšníci. Vypít si šálek vyhlášené černočerné kávy a vyzkoušet si, jaké to je vnímat svět bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů - zraku, je možné až do 21. června, každý den od 10 do 21 hodin. Více ZDE:

 29.5.2012   Odmítnutí vyhrazeného parkování bez alternativy je diskriminací

Obec by měla se zřízením parkování pro zdravotně postiženou osobu souhlasit vždy, pokud tomu nebrání závažný důvod a pokud potižený nemůže využít jiné, srovnatelné řešení. Pokud obec odmítne individuální parkovací místo zřídit, aniž nabídne přiměřenou alternativu, dopouští se diskriminace.

Obce obvykle hájí svůj nesouhlas se zřízením vyhrazeného parkování nedostatečnou kapacitou běžných parkovacích míst a tedy nemožností vyhovět všem žádostem o individuální vyhrazená parkování. Podle ochránce však takové odůvodnění samo o sobě nestačí. Není-li možné vyhovět všem žadatelům například právě pro nedostatečné kapacity parkovacích míst, musí obec individuálně zkoumat míru potřeby a užitku vyhrazeného parkování pro každého konkrétního žadatele. Pokud z povahy zdravotního postižení vyplývá, že vyhrazené parkování je pro žadatele nezbytné, může obec s jeho zřízením nesouhlasit jen za předpokladu, že existuje reálné alternativní řešení situace postiženého, které mu umožní využívat služby rovnocenným způsobem jako osobě bez postižení. Pokud obec odmítne zřídit individuální parkovací místo a nenabídne jiné řešení, dopouští se diskriminace ve smyslu antidiskriminačního zákona.

23.4.2012   Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Návrh na změnu zákona ve věci příspěvku na koupi automobilu (aby ti z Vás, kdo jste  příspěvek na koupi dostali podle vyhl. 182/1991 Sb., mohli žádat po uplynutí 5 let od posledního poskytnutí příspěvku) prošel Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR i Senátem ČR. Dne 18. 4. 2012 byla novela doručena Prezidentovi ČR a 20. 4. 2012 ji prezident podepsal. Platnost novela nabude 15. dnem od vyhlášení ve Sbírce zákonů.

23.4.2012  Ratibořický pojezd pro vozíčkáře

Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod pořádá XXXIII. ročník Ratibořického pojezdu vozíčkářů. Akce se koná 1.- 3. června 2012 v Autokempu Rozkoš u České Skalice. VÍCE INFORMACÍ ZDE

12.4.2012  Autoškola pro handicapované

Autoškola PEML Přelouč zajišťuje kurzy jak pro zdravé, tak i pro handicapované občany. Jedná se o 15denní autoškolu, je zajištěno bezbariérové ubytování, strava a kurz včetně absolvování závěrečných zkoušek. Autoškola PEML je schopna a ochotna několika handicapovaným lidem poskytnout výuku autoškoly zcela ZDARMA. VÍCE INFORMACÍ ZDE:

 5.4.2012   Příspěvek na péči

ÚP začnou prověřovat využívání příspěvku na péči. V souvislosti s jednáním poskytovatelů sociálních služeb informoval pan ministr, že vydal pokyn Úřadu práce, aby při každé návštěvě klienta na ÚP, byl příjemce příspěvku na péči požádán, aby prokázal využívání příspěvku na péči na poskytování služeb. To znamená, že každý příjemce příspěvku na péči by si měl vést deník, ve kterém velmi stručně napíše úkony, které mu osoba poskytující péči poskytla a jakým způsobem byla provedena úhrada za tuto službu. U rodinných příslušníků je nezbytné mít alespoň výčet služeb, které jsou prováděny. Způsob platby asi není tak důležitý, neboť je zřejmé, že rodinný rozpočet je společný. Pokud je péče poskytována jinou osobou, v takovém případě je nezbytné, aby byl zřejmý i způsob platby za službu. Považuji za důležité, abyste tyto věci si dali urychleně do pořádku, neboť úřady práce tuto činnost začnou vykonávat.

23.3.2012    Orientační závod TJ Opava

TJ Opava, oddíl orientačního běhu, pořádá v sobotu dne 5.5.2012 pravidelný každoroční orientační závod pro zdravotně postižené.
Závod bude tentokrát součástí a jednou z akcí vícedenního závodu v orientačním běhu Haná Orienteering festivalu, který se uskuteční za česko-polské spolupráce v okolí Zlatých Hor. Start orientačního závodu pro zdravotně postižené je předběžně plánován na 14 hodin. Ve stejný den v dopoledních hodinách proběhne i závod Českého poháru v trail-o (viz samostaný rozpis), kterého se mohou zúčastnit ve svých kategoriích jak zdravotně postižení, tak i zdraví sportovci. Obě akce týkající se zdravotně postižených proběhnou centru závodů ve Sportovně-rekreačním areálu Bohemaland, které se nachází v těsném sousedství Zlatých Hor.
Všichni zájemci o účast včetně doprovodu budou mít možnost se v místě konání závodu ubytovat a stravovat. Informace o možnosti přihlášení na oba závody najdete v souboru Rozpis vozíky a v souboru Přihlašovací formulář, který je možno stáhnout v odkazu DOWNLOAD .

 22.3.2012   Vyhlídkové lety pro hendikepované zdarma

Uskuteční se na letišti v Hradci Králové 23. června. Akce bude přístupná od 9 hodin a program by měl začít od 9:30. Občerstvení a let pro hendikepované zdarma, pro veřejnost a příbuzné je vstup zdarma, občerstvení si musí hradit. Pokud není nutný doprovod i v letadle, prosíme o ohleduplnost, nechť doprovod počká na zemi. Opět je nutné vyplnit souhlas s letem a mít ho potvrzený od lékaře, tato potvrzení jsme nuceni předkládat ministerstvu, aby měli jistotu, že létají ti, kterým je akce určena, proto mějte prosím pochopení a potvrzení mi zašlete. Uděláme vše, co bude v našich silách, abyste se dobře bavili a na každého se dostalo, což nemůžeme zaručit, i když budou splněny všechny podmínky. Akce bude trvat od rána do pozdního odpoledne, popř. večera. Pro skupinky z ústavů či jiných sdružení stačí soupis jmen, dat narození, města, typ postižení (abychom věděli, do jakého letadla, kdo může, vozíčkáři mají výběr omezen, musíme na to dbát) do jedné tabulky a jedno potvrzení od lékaře pro výše zmiňované.

Pokud budete mít jakýkoli dotaz, obraťte se na:

Marta Bergmanová telefon 732807428

POZVÁNKA ZDE:

 1.2.2012     Nový sociální zákon bude novelizován!!!

Velmi chaotické a uspěchané schvalování zákonů v sociální oblasti v posledních měsících minulého roku má za následek poškození některých imobilních občanů. Zákon o vyplácení sociálních dávek a příspěvků, který je v platnosti od Nového roku proto čekají změny už po necelém měsíci jeho trvání. Konkrétně se jedná o příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Současná zákonná úprava zdvojnásobuje nejen výši příspěvku, ale také časový úsek, ve kterém lze o příspěvek zažádat, tedy ze 100 000 korunové částky po uplynutí pěti let na 200 000 korunovou částku po uplynutí deseti let. Poslanci ovšem omylem schválili klausuli, podle které by ti, kteří příspěvek obdrželi v posledních pěti letech, mohli znova zažádat až za deset let.

Návrh na změnu legislativy podalo jak Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak také opoziční ČSSD, takže se předpokládá, že k „úpravě“ zákona o dávkách pro zdravotně postižené občany dojde ve zrychleném režimu.

25.1.2012    Rekondiční pobyty APROPO

V sekci download si můžete stáhnout pozvánky a přihlášky na dva rekondiční pobyty, které pro Vás APROPO letos uspořádá. Ten klasický bude v létě na Šumavě v Soběšicích a pobyt zaměřený na křesťanství v květnu v Horním Bradle.

 1.12.2011    Oblečení šité na míru pro vozíčkáře

Chtěli bychom upozornit na mladou českou společnost, která začala vyrábět v česku oblečení pro vozíčkáře, především kalhoty. Zboží nabízí na adrese www.adaptia.cz, Během 10 dnů rozšíří nabídku o nové jeans a další zboží bude průběžně přibývat. Do budoucna chystají i program pro děti a juniory.

8.11.2011   Časopis Vozíčkář nově na webu

Rychle, elegantně a přehledně můžete listovat časopisem Vozíčkář i na webu. Náhrada klasické papírové formy je k dispozici na adrese: http://cs.publero.com/titul/vozickar/4-2011 . Navigace je jednoduchá, můžete listovat časopisem a získáte tak podobný komfort jako při čtení klasické papírové formy. Hezké chvíle s Vozíčkářem přeje redakce. (ata)

1.11.2011   Zákon podepsán

Dne 27.10.2011 podepsal prezident ČR návrh zákona o dávkách pro zdravotně postižené občany, který byl v průběhu roku vášnivě diskutován a několikrát měněn. Nejdůležitější změny dané tímto právním předpisem, které budou platit od 1.1.2012 si můžete přečíst v tiskové zprávě MPSV.

18.10.2011   Příspěvek na mobilitu byl schválen

Ve čtvrtek 13.10.2011 schválil senát návrh zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Senát nezohlednil připomínky Národní rady osob se zdravotním posttižením ČR k tomuto návrhu.   Týkaly se příspěvku na mobilitu. Schválený zákon stanoví jednotnou výši příspěvku na mobilitu 400 Kč měsíčně. NRZP ČR usilovala o to, aby příspěvek na mobilitu byl ve dvojí výši, a to v částce 600 Kč pro osoby vlastnící motorové vozidlo a 250 Kč pro ostatní osoby, které mají problémy s mobilitou.

 7.10.2011 Pozor!!!  Nutná výměna parkovacího průkazu vozíčkáře

Ve sbírce zákonů vyšla vyhláška ministerstva dopravy č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška stanoví podobu parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (číslo O7). To znamená, že od tohoto data je možné požadovat výměnu dosavadních označení O1 za tento průkaz. Tento parkovací průkaz má mezinárodní platnost, takže bude moci být používán i v zahraničí. Výměnu  dosavadního označení O1 za parkovací průkaz již provádí bezplatně odbory sociální péče obcí s rozšířenou působností. Označení O1 pozbývá platnosti 31. 12. 2012, to znamená, že je nezbytné, aby každý držitel tohoto označení se dostavil k jeho výměně za parkovací průkaz. Na parkovací průkaz se vztahují všechny úlevy s pravidel silničního provozu, která se dosud vztahují k označení O1.

 7.10.2011  AAA AUTO mobilita

Chceme Vás informovat, že společnost AAA AUTO pro vás připravila projekt AAAAUTOmobilita, kterým chce podpořit rozvoj dopravní mobility osob se zdravotním postižením v České republice. Tento projekt podporuje Národní rada osob se zdravotním postižením, Svaz paraplegiků a Česká federace floorbalu vozíčkářů.

Společnost pro své zákazníky připravila širokou nabídku aut a zvýhodněných služeb:

 • Nabídka až 5000 vozů / pomoc při výběru vozu
 • Zlevněný spotřebitelský úvěr
 • Překlenutí DPH
 • Zprostředkování potřebných úprav řízení vozu
 • Protiúčet - vykoupení či výměna stávajícího vozu
 • Pojištění státního příspěvku
 • Servisní služby za zvýhodněnou cenu
 • Předvedení auta v místě bydliště zájemce či na nejbližší pobočce AAA AUTO
 • Odvoz automobilu k úpravě ručního ovládání zdarma

 Více informací naleznete na www.mobilita.aaaauto.cz

19.9.2011 Rekondiční setkání Ještěrka

Pro naše členy APROPO pořádáme v pátek 30.9.2011 letos již druhé rekondiční setkání, které se bude konat v Ostravě Bartovicích. Ještě stále je hodně volných míst na rehabilitaci, tak neváhejte a přihlašujte se. Více informací zde: 

5.9.2011 Seznam upravovatelů vozidel pro zdravotně postižené

Nemáte-li zkušenosti s možnostmi úprav vozidel, doporučujeme navštívit některého z upravovatelů vozidel a tam si nechat poradit. Obzvláště ve složitějších případech doporučujeme nelitovat prostředky a navštívit přímo některého z dovozců, či výrobců úprav, kteří mají největší zkušenosti a přehled o možnostech úprav, vhodných pro kompenzaci daného zdravotního postižení. Ve složitějších zdravotních případech hraje důležitou roli i typ vozu, který by si měl zdravotně postižený pořídit, aby se pro něj dal co nejvhodněji upravit. Více zde:

31.8.2011 Výměna řidičských průkazů

Připomínáme vlastníkům řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002, že jsou si tyto povinni vyměnit za nové do konce roku 2012. Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 je nutno vyměnit do konce roku 2013.  

15.8.2011 Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením bude platit i v rámci EU

S účinností od 1. srpna 2011 došlo ke změně zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.,kde je stávající označení O1 (znak vozíčkáře do auta) nově označeno jako „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“. Toto nové označení vozidla by nově mělo platit i v rámci zemí EU jako uznávaná parkovací karta. Parkovací průkaz se vztahuje na občany, kteří dosud používali označení O1 a O2. To znamená, že parkovací průkaz budou používat i vozidla řízená osobou se sluchovým postižením. Více informací přináší dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím. více informací

28.7.2011 Soutěž motoristů s ručním ovládáním

XXVII. Mezinárodní mistrovství ve zdokonalovací soutěži handicapovaných motoristů se bude konat 19.-21.8.2011 v areálu Motorland Bělá. >> více

28.7.2011 Oblečení pro zdravotně postižené Lydda Wear

Každého z Vás asi občas trápí, že si nemůžete nakoupit oblečení podle svých přestav a hlavně takové, které Vám sedne a bude Vám i funkčně vyhovovat. Italská značka Lydda Wear, která na evropském trhu s oblečením pro vozíčkáře působí již 15 let, má v současné době zastoupení i v České republice. Jedná se o širokou škálu oblečení, které nepatří mezi běžnou konfekci, ale jedná se o oblečení šité na míru každému jednotlivci. >> více

28.7.2011 Mezinárodní parkovací karta pro vozíčkáře

Na základě podnětu členky SP paní Waldaufové jsme zjistili aktuální informace o mezinárodní parkovací kartě pro vozíčkáře. Ačkoli Evropská unie vydala již v roce 1998 členským státům doporučení vydávat mezinárodně platné parkovací průkazy, Česká republika se tímto doporučením neřídila a vydávala parkovací karty (označené O1) s platností pouze v ČR. S novelou zákona č.361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích) přijímá ČR doporučení EU. Dle vyjádření JUDr. Evy Zlámalové z Ministerstva dopravy ČR by novela zákona měla začít platit začátkem srpna, nové parkovací průkazy platné dle norem EU míří do tiskárny a již v druhé polovině září tohoto roku o ně můžete na svých úřadech začít žádat. Současné průkazky O1 mají mít platnost do konce roku 2012.

9.7.2011 Chceš moje postižení?

Z podnětu samotných vozíčkářů vznikl osvětový videoklip, který Svaz paraplegiků vypustil v těchto dnech do světa s provokativním názvem Chceš moje postižení? Tématem videa je bezohledné parkování zdravých lidí na místech vyhrazených pro vozíčkáře. Video zde.

 27.6.2011 OSTRAVA HANDICAP

V Ostravě proběhne I. ročník specializované výstavy OSTRAVA HANDICAP, která se uskuteční ve dnech 5.-6.10.2011 na Výstavišti Černá louka. Tato výstava  představí řadu zdravotnických, kompenzačních a protetických pomůcek, zdravotních organizací, wellness a lázeňská  centra, cestovní kanceláře a jiné. Hlavním cílem celé akce je přiblížit a nabídnout osobám se zdravotním postižením novinky a možnosti v této oblasti. Vice zde.

 22.6.2011 Čtyřkolka v Horním Bradle

Na rekondičním pobytu v Horním Bradle bude možno vyzkoušet tuto čtyřkolku. www.invalid-voziky.cz/products/produkt-1/ Ve čtvrtek 7.7.2011 od 15 hod. Ti, kteří se rekondice nezúčastní, mohou si udělat do Horního Bradla výlet.

5.6.2011 Fotografie budou vystaveny POTMĚ

Jen dva dny po otevření Kavárny POTMĚ se v její bezprostřední blízkosti otevře pro veřejnost historicky první výstava fotografií v naprosté tmě. Jedinečná expozice s názvem Jsme stejní? poodhalí od 8. června tajemství kavárny skryté a jejími dveřmi, návštěvníci si tu budou moci pomocí baterky prohlédnout tváře nevidomých kavárníků, které dosud ukrývala tma. Více informací

 2.6.2011 Poprvé na Autosalonu 2011 v Brně prezentace projektu ŠKODA Handy

Na brněnském Autosalonu 2011 se prezentuje poprvé osobní automobil  ŠKODA Handy, který nabízí společnostCAR CLUBv rámci svého programu podpory obnovení mobility hendikepovaných spoluobčanů České republiky. Generálním partnerem projektu je společnost ŠKODA Auto, a proto logicky je osobní vůz projektu ŠKODA Handy v provedení Roomster na ruční řízení vystavován v těsném sousedství pavilónu mladoboleslavské automobilky.      Více informací.

 20.5.2011   Levné ubytování v Praze

Přímo na Karlínské náměstí mohou nejen lidé na vozících využít levné ubytování v Praze. Jde o prověřené místo, kde vozíčkář najde pro své potřeby bezproblémové podmínky. Možná toto ubytování dobře znáte. Na průkaz ZTP nebo ZTP/P se zde dalo ubytovat s výraznou slevou. Od letošního roku je to ovšem změněno. Slevy na tyto průkazky neplatí. Slevy ale můžete nově uplatnit tehdy, jste-li registrováni v nějakém svazu zmíněném v tomto dokumentu. Pokud toto ubytování chcete využívat, doporučujeme vstoupit do Svazu tělesně postižených v České republice.

 23.4.2011   Asistenční služby pro motoristy

Autoklub ČR nabízí řidičům a zároveň majitelům průkazky ZTP nebo ZTP/P jedinečnou příležitost a možnost využívat zdarma asistenčních služeb na cestách.viz příloha.

 20.3.2011   V jízdním řádu 2011 přibylo 440 bezbariérových spojů

České dráhy v posledních několika letech každoročně výrazně navyšují počet bezbariérových spojů. V jízdním řádu 2011 je zavedeno již 2 562 vlaků se symbolem bezbariérovost. To je o 440 spojů více oproti jízdnímu řádu 2010 a představuje to 36 % z denního průměru vypravených vlakových spojení Českých drah. V dálkové dopravě je vozem upraveným pro vozíčkáře vybavena téměř polovina všech spojů. Více na helpnet.cz

 15.2.2011 Krkonoše bez bariér

Zatím na 10 trasách Správa Krkonošského národního parku dokončuje projekt nazvaný Krkonoše bez bariér. Jeho cílem je prezentovat trasy v Krkonoších vhodné pro lidi na vozíku, s berlemi, seniory a rodiny s kočárkem. Prvních 10 tras bylo vytipováno, vyzkoušeno ve spolupráci s Klubem vozíčkářů Trutnov, popsáno ve zvláštní brožuře a uvedeno na mapovém serveru Správy KRNAP. Další informace o těchto trasách zpracovala partnerská společnost No Limits a prezentovala na domovských stránkách Krkonoše – Svazek měst a obcí. Na jaře nebude nic bránit tomu, aby zájemci na trasy vyrazili.

 8.1.2011 Křesťanský pobyt v Hodoníně u Kunštátu

V sekci download je ke stažení pozvánka a přihláška na Křesťanský pobyt v Hodoníně u Kunštátu. Koná se 13. - 17. 4. 2011. Uzávěrka přihlášek je 5. 4. 2011.

 20.12.2010 Akce roku 2011

V sekci download jsou ke stažení pozvánka a přihlášky na akce roku 2011.

23.9.2009 DMS
Od 24.9.2009 bude možné podpořit Apropo dárcovskou SMS. Sledujte naše stránky. K uvedenému datu budou zveřejněny všechny informace.

Starší

 
1.11.2009
Změna invalidních důchodů
K 1.1.2010 se novelizuje současný zákon o důchodovém pojištění. Jde o součást I. etapy důchodové reformy. Pojištěnec bude invalidní, jestliže mu poklesne pracovní schopnost nejméně o 35 %. Více zde.

 

 
30.8.2009
Rekondiční pobyt v Hodoníně
Zde můžete shlédnout video vystoupení kouzelníka Jakuba Vosáhla, které proběhlo na letošním rekondičním pobytu v Hodoníně u Kunštátu.

 

 
12.8.2009
Rekondiční pobyt v Hodoníně
Do sekce historie přibylo pár řádků o letošním rekondičním pobytu. Největší akce APROPO je úspěšně za námi. Přiložené fotografie nejlépe vystihnou atmosféru, která v Hodoníně panovala. Děkujeme všem osobním asistentům a rehabilitačním pracovníkům, kteří týden ze svých dovolených trávili s námi a umožnili nám prožít krásný týden. Byli jste výborní.

 

 
7.8.2009
Bezbariérové tipy
V bezbariérových tipech přibyl další příspěvek.

 

 
6.8.2009
Bezbariérové tipy
Nabídka je po dlouhé době bohatší o jeden příspěvek.

 

 
3.8.2009
Historický Český Krumlov pošesté bez bariér
Tradiční Den s handicapem, den bez bariér, se uskuteční v sobotu 12. září 2009 od 10 do 16 hodin v Českém Krumlově. Již pošesté zve místní Kiwanis Klub osoby se zdravotním postižením a jejich doprovody k prohlídce historického města. I tentokráte "bez bariér." Jako obvykle jsou pro účastníky připraveny speciální prohlídky zámku, barokního divadla a prohlídky města. Pro vozíčkáře jsou připraveni profesionální průvodci. Otevřena jsou i muzea a galerie, kde je možno za pomoci asistentů navštívit zajímavé expozice. Ti co mají rádi trochu dobrodružství mohou poznávat staré město z řeky Vltavy na voru nebo raftu. Na náměstí bude možno navštívit tržiště chráněných dílen a zhlédnout bohatý kulturní program. Zájemci se mohou také seznámit s dopravními prostředky pro vozíčkáře z dílny vynálezce pana Miroslava Vacka a vyzkoušet si je. Podrobný program a rezervační formulář jsou zde.

 

 
22.7.2009
Výroční trika
Výroční triko si ještě můžete objednat na e-mailu:

radimbeles@centrum.cz.
Ti, kteří tak již učinili v Hodoníně, učiňte tak, prosím, znovu. Zde jsou k dispozici vzory trik.

 
19.7.2009
Zdravotně znevýhodnění, pozor!
Jestliže jste byli uznáni osobami zdravotně znevýhodněnými okresní zprávou sociálního zabezpečení, zejména v době od 1.10.2004 do 1.7.2006, skončila platnost tohoto rozhodnutí k 30.6.2009! Ke skončení platnosti dochází ze zákona (skutečnost, že rozhodnutí o přiznání statusu osoby se zdravotním postižením bylo vydáno na delší dobu než do 30.6.2009, případně s platností trvalou, na zániku ke dni 30.6.2009 nemůže nic změnit). O nové přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné je třeba požádat místně příslušný úřad práce. Skončení platnosti rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění se netýká osob, které byly uznány plně či částečně invalidní, nebo kterým bylo zdravotní znevýhodnění přiznáno úřadem práce.

 

 
9.7.2009
Upozornění pro pečující osoby ve starobním či invalidním důchodu
Pokud jste pečovali alespoň 15 let o blízkou nebo jinou osobu nebo o závislou osobu, požádejte si na České správě sociálního zabezpečení o přepočet vašeho starobního nebo invalidního důchodu. Více zde.

 

 
29.6.2009
27. června zemřel ve věku nedožitých 60 let náš kamarád Olda Kočvara. Poslední rozloučení se koná 2. července v Husově sboru Československé církve husitské v Rychvaldě.

 

 
24.6.2009
Rekondiční setkání v Ostravě
V historii naleznete fota z Rekondičního setkání v Ostravě.

 

 
17.6.2009
Rekondice 2009
Zde si můžete prohlédnout doplněný seznam přihlášených účastníků na letošní rekondiční pobyt v Hodoníně u Kunštátu.

 

 
17.6.2009
Kino bez bariér na 44. MFF Karlovy Vary
3.7.2009 - 11.7.2009 proběhne 44. ročník filmového festivalu. Zde nebo na www.kinobezbarier.cz najdete více podrobností.

 

 
10.6.2009
Rekondice 2009
Zde si můžete prohlédnout seznam prozatím přihlášených účastníků na letošní rekondiční pobyt v Hodoníně u Kunštátu.

 

 
12.5.2009
Reprezentační ples OOV
Do sekce Historie byl vložen první příspěvek roku 2009.

 

 
12.5.2009
Nový studijní obor Aplikované pohybové aktivity
Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci otevírá nový bakalářský studijní obor Aplikované pohybové aktivity. Studijní obor je zaměřen na vysokoškolskou přípravu odborných pracovníků pro rozmanité oblasti řízení rekreačních pohybových aktivit dětí mládeže a dospělých se speciálními potřebami v zařízeních resortu školství a resortu sociálních věcí. Student ukončuje studium titulem Bc. Více inf. zde.

 

 
12.5.2009
Hodinový manžel
Pro zájemce služeb Hodinového manžela byl vložen odkaz do sekce Jiné odkazy. Tato služba nabízí nejrůznější pomoc od údržby Vaší domácnosti přes doprovod k lékaři až po hlídání dětí.

 

 
27.4.2009
Orientační závody zdravotně postižených
Dne 23.května se v Opavě uskuteční orientační závody zdravotně postižených. Závodí se v disciplíně TRAI-O. Ta umožňuje všem spravedlivě soutěžit dohromady bez rozdílu postižení. Závodit se bude ve skupinách mechanický vozík s doprovodem i bez něj, elektrický vozík s asistentem i bez něj. Mládež bude mít svou kategorii Chystá se i vložený závod doprovodů. Pořadatel TJ Opava, oddíl orientačního běhu a k tomu jméno Miloš Rychlý jako hlavní pořadatel jsou osvědčenou zárukou kvalitně připravených závodů. Propozice zde.

 

 
19.4.2009
Portál eSeznam.cz
Odkazový portál eSeznam.cz vytvořený zdravotně postiženými sdružuje podobně znevýhodněné osoby a nejen je. Prostřednictvím Diskuzního fóra máte možnost komunikovat mezi uživateli ze všech koutů Česka o čemkoli, co vás napadne, a to nejen na informativní úrovní. Všichni, kteří mají zájem podělit se o své zážitky, informace, či jinou literární tvorbu s ostatními mohou využít také Blogu. Na stránkách najdete spoustu zajímavých článků a užitečných odkazů. Portál vzniká ve spolupráci s NRZP - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

 

 
8.4.2009
Nabídka služeb
Potřebujete pomoci s údržbou Vaší domácnosti, s nákupy, celkovým i drobným úklidem, nebo potřebujete doprovodit k lékaři, na úřad nebo příležitostné pohlídat dětí a zajít si do divadla? Pak Vás může zajímat nabídka těchto služeb. Kontakty a další informace naleznete zde.

 

 
2.4.2009
Let balónem
Rozhlíželi jste se někdy po kraji? Nádherný výhled, že? Co takhle se vznést v balónu a prohlédnout si vaše okolí shora? Zde Vám to mohou zprostředkovat. Po individuální domluvě lze zajistit pro handicapované místo k sezení.

 

 
23.3.2009
Rekondiční setkání členů APROPO v Ostravě
29. května 2009 pořádá APROPO jednodenní akci. Na dopoledne je rezervován bazén ostravského Ozdravného centra Ještěrka. K dispozici navíc budou 2 maséři a 3 hydromasážní vany. Po obědě je plánována návštěva Slezskoostravského hradu. Dle programu hradu bude probíhat grilování. Více zde. Přihlášky zasílejte do 30. dubna 2009.

 

 
12.3.2009
Turnaj v boccie
11. dubna 2009 pořádá Tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk 9. ročník Velikonočního turnaje DVOJIC v boccie bez rozdílu kategorií. Místem konání je Litomyšl. Stručné informace naleznete zde. Příhláška je ke stažení v sekci download. Přihlášky zasílejte do 27. 3. 2009 na adresu TJ Léčebna Košumberk, 538 54, Luže nebo faxem na č: 469 648 107 či na e-mail:

tj@hamzova-lecebna.cz

 
25.2.2009
Ratibořický pojezd
Zveme Vás na jubilejní XXX. ročník Ratibořického pojezdu vozíčkářů. Koná se v Autokempu ROZKOŠ u České Skalice ve dnech 19.-21.6.2009. Přihlášku je nutno zaslat s dokladem o zaplacení startovného do 31.5.2009. Více inf. a přihláška jsou ke stažení v sekci download.

 

 
10.2.2009
17. národní abilympiáda
Sedmnáctý ročník abilympiády se blíží. Uzávěrka přihlášek je v pátek 27. března 2009. Pořadatel (Česká abilympijská asociace) chce zvýšit zájem o počítačové disciplíny. Vypsala "motivační" cenu nootebook. Šanci odvést si jej z Pardubic má každý. Zmíněnou cenu nezíská vítěz, ale vylosovaný účastník abilympiády. Více zde.

 

 
10.2.2009
Křesťanský pobyt 2009
Dovolujeme si Vás pozvat na Křesťanský pobyt, který pořádá APROPO 29.4.-3.5.2009 v Hodoníně u Kunštátu. Pobyt není jen pro naše členy. Proto oslovte své známé a kamarády, na vozíku i bez vozíku, a pozvěte je mezi nás. Pozvánku a přihlášku naleznete v sekci download. Uzávěrka přihlášek je 10.dubna 2009.

 

 
10.2.2009
Rekondice 2009
V sekci download je ke stažení přihláška na rekondiční pobyt v Hodoníně u Kunštátu 2009.

 

 
21.1.2009
Ples
Ples OOV se bude konat 7. března 2009 od 19. hodin ve společenském sále Štřední Školy prof. Zdeňka Matějíčka v Ostravě-Porubě. Vstupné a ubytování je možno objednat předem na tel: 596 786 353 (po-pá 9.-13. hod). Vstupenky bude možno zakoupit také na místě v den konání plesu za 120 kč.

 

 
21.1.2009
Rekondice 2009
Rekondiční pobyt se bude konat opět v Hodoníně u Kunštátu. Termín konání je od 11.7.-18.7.2009. Přesnější informace budou průběžně doplňovány.

 

 
26.11.2008
17. národní abilympiáda
21. až 24. května 2009 se v pardubické ČEZ aréně uskuteční 17. národní abilympiáda. Bude mít celkem 36 soutěžních disciplín. Každý účastník se může přihlásit do dvou disciplín z oblasti řemesel a volnočasových aktivit. V tomto ročníku je vypuštěna disciplína číslo tři (montáž PC) a disciplína číslo sedm (řízení automobilu). Více zde.

 

 
16.11.2008
Distribuce Euroklíčů
V rámci Moravskoslezského kraje pověřil Svaz tělesně postižených v Praze distribucí Euroklíčů krajskou organizaci STP v ČR o.s. se sídlem na ulici Ostrčilova 4, Moravská Ostrava (věžový dům poblíž Nové radnice) v 5. poschodí č. dveří 510. Tato organizace prodává Euroklíče pouze fyzickým osobám (ne organizacím) za nákupní cenu 357,- Kč/kus. Platba je pouze v hotovosti. Zdravotně postižený, který si Euroklíč od organizace kupuje, se musí prokázat průkazem TP, ZTP, ZTP/P a musí vyplnit a podepsat Evidenční kartu Euroklíče. Klientům, kteří mají zájem o koupi speciálního klíče, doporučujeme domluvit si osobní návštěvu telefonicky u p. Přečka, předsedy organizace, na tel. č.: 721 907 609 nebo e-mailem:

stpvcr@seznam.cz
Více se o euroklíči dozvíte zde: www.osnoviny.cz/euroklic-kouzelny-klicek-pro-handicapovane, www.nrzp.cz/seznam-nainstalovanych-eurozamku-v-cr-1207903276, www.tydeniky.cz/aktuality/moravskoslezsky-kraj-se-pripojil-k-projektu-euroklic.

 
13.10.2008
Kurzy zdokonalovacího výcviku pro řidiče
Autoklub ČR připravil i letos kurzy zdokonalovacího výcviku pro zdravotně postižené řidiče. Kurzy se konají 23. října 2008 v Mostě a 10. listopadu 2008 ve Vysokém Mýtě. Více zde.

 

 
8.10.2008
Medical Fair Brno
21. - 24. 10. 2008 se koná mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví Medical Fair Brno Central Europe 2008. Je to jedna z nejvýznamnějších odborných přehlídek zdravotnické techniky, vybavení nemocnic, lékařských praxí a následné rehabilitace včetně protetiky. Více zde.

 

 
29.8.2008
Paralympiáda
Dnes odcestovali handicapovaní sportovci na XIII. letní paralympijské hry do Pekingu. V průběhu paralympiády bude možné sledovat aktuální výsledky na oficiálních stránkách paralympijských her. Pravidelný servis bude poskytovat i zpravodajský server o sportu handicapovaných Handisport. Pozadu určitě nezůstanou ambiciózní stránky České asociace tělesně handicapovaných sportovců. Česká televize bude v průběhu paralympiády na programu ČT4 Sport vysílat každý den třičtvrtěhodinový sestřih nejzajímavějších momentů. Premiéra bude začínat mezi desátou a jedenáctou hodinou večerní a pořad bude v různých časech reprízován. Na stránkách Občanského sdruž. Atletiky vozíčkářů můžete případně zaslat i vzkaz sportovcům, kteří se věnují atletickým disciplínám.

 

 
21.8.2008
Handicapovaní pomáhají handicapovaným pořídit levněji automobil
Slevu 13% z prodejní ceny nového vozu Škoda dostanou občané se zdravotním postižením, pokud si jej zakoupí v některém ze tří obchodních center chráněné dílny Car Club. To díky projektu, který vznikl ve spolupráci s úřady práce a s podporou Národní rady osob se zdravotním postižením. Projekt je spolufinancován z fondu ESF a státního rozpočtu ČR. V Car Clubu můžete získat ještě další výhody. celý článek

 

 
10.8.2008
Rekondiční pobyt v Hodoníně u Kunštátu
Do sekce Akce APROPO byly vloženy fotografie z rekondičního pobytu v Hodoníně u Kunštátu.

 

 
6.8.2008
M-ČR v orientačním závodě
Do sekce Akce APROPO byly vloženy fotografie z orientačního závodu.

 

 
30.7.2008
Rekondiční pobyt v Hodoníně u Kunštátu
Naší akcí č.1. byl letos rekondiční pobyt v Hodoníně u Kunštátu. Účastnilo se ho rekordní množství lidí. Zámeček v Hodoníně jsme díky jeho velké ubytovací kapacitě osídlili počtem 76 účastníků. Počasí nám letos moc nepřálo. Díky velkým vnitřním prostorům v zámečku ale přesto nebyla o zábavu nouze. Velký úspěch sklidil Martin Pietraszek se svou divadelní verzí velmi známé hry videostop... celý článek

 

 
30.7.2008
Valná Hromada APROPO
V patek 25.7.2008 proběhla v Hodoníně u Kunštátu Valná Hromada APROPO. Účastnilo se jí přes 50 členů našeho sdružení. VH přijala změnu názvu organizace na APROPO, o.s. Dále se volil nový Výkonný Výbor APROPO, který byl ze stávajícího tříčlenného rozšířen na pětičlenný. VH zvolila na další čtyři roky Výkonný Výbor ve složení Radim Běleš, Ing. Dan Tanhauser, Hana Kočvarová, Libuše Garguláková a Jana Kawuloková. Novým předsedou byl posléze zvolen Radim Běleš.

 

 
30.7.2008
M-ČR v orientačním závodě
Členové naší organizace APROPO se 12. července poprvé v historii účastnili závodů Mistrovství České Republiky v orientačním závodě. V Olomouci naše barvy hájili Jana Kawuloková, Ivan Ježek, Milan Lučný a Jiří Michelfeiet. V klasickém závodě si naši členové vedli velmi dobře a obsadili dvě místa na stupních vítězů. Jiří Michelfeiet skončil třetí jako bronzový medailista. Zlatem a titulem Mistra ČR se může chlubit Milan Lučný. Milanovi gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci APROPO. Fotky budou dodány.

 

 
9.7.2008
Bezbariérové tipy
Do sekce Bezbariérové tipy byly vloženy nové příspěvky. Tentokráte i do zahraničí.

 

 
8.7.2008
Schůze Valné hromady APROPO
V pátek 25.7.2008 v 15 hodin se bude v rámci rekondičního pobytu našeho sdružení APROPO ve středisku Zámeček v Hodoníně u Kunštátu konat Valná hromada našeho sdružení. Do 20.7. je možno zasílat poštou nebo e-mailem připomínky k programu Valné hromady a návrhy na kandidáty do volených funkcí sdružení APROPO. Více naleznete zde.

 

 
8.7.2008
Bezbariérové ubytování - Autokemp Buňkov
Do sekce Bezbariérové tipy byl vložen nový příspěvek. Člen APROPO Vratislav Solnický informuje o bezbariérovém ubytování v tomto autokempu.

 

 
12.6.2008
Rekondice v Hodoníně u Kunštátu
Na pobyt se přihlásili další účastníci. Seznam přihlášených účastníků je zaktualizován.

 

 
27.5.2008
Rekondice v Hodoníně u Kunštátu dostává reálnou podobu
Červenec je za humny a termín, kdy se naše vozíky spolu zase setkají se blíží. K dispozici je zde ke stažení aktuální seznam zatím přihlášených účastníků, abyste věděli na koho se těšit, nebo na koho se připravit. Je zde i seznam asistentů, kteří Vás budou opečovávat. Máme toho hodně, co budeme muset za ten týden stihnout: Schůzi VH, výlet, předvedeme nějaké nové vozíky. Funkce kulturního referenta se zhostí čerstvý otec Martin 5Flaschek a bude nás celý týden bavit. Obrovská škoda je, že se letos budeme muset obejít bez Jiřky Srovnalové, kterou zaměstnavatel neuvolnil. Rehabilitace bude zajištěna díky Vlaďce Melkusové, která se o naše těla stará pravidelně a novou posilou na naše ochablé svalstvo bude můj kamarád Martin Lajza. Martin jezdí na akce repre týmu atletů vozíčkářů. Je to výborný fyzioterapeut. Jsem moc rád, že se mi nabídnul na naši rekondici. Přesto doufám, že Jiřinka příští rok bude zase tam, kde má být a to s námi, protože, Jiřkooo, bez Tebe to prostě nejde!!! V Hodoníně jsou připraveny kromě stolů, kde budeme jíst stůl pro stolní tenisty, mini kinosál s projektorem DVD a reprosoustavou 5+1. Takže pěkné filmy sebou. Můžeme hrát kuželky, ale také bocciu. Budou s námi dvě profesionálky, které hrají bocciu i na mezinárodní úrovni - Andrea Dulinová a Vlaďka Milková. Ty nás v této hře vyškolí. K dispozici bude ohniště s dřevem na táborák a pípa v místním baru, která už se těší, až ji protáhneme trubky. Já nevím jak Vy, ale já se už celkem těším.

Radim Běleš

 

 
20.4.2008
Kino IMAX - promítání v 3D rozměru
Do sekce Bezbariérové tipy byl vložen další příspěvek. Tentokráte Vás pozve na promítání 3D filmu. Pozornější čtenáři si všimnou, že tento příspěvek vložila opět stejná osoba. A tak se ptám: Opravdu se nemáte o co podělit Vy ostatní?

 

 
20.4.2008
Asisistence pro motoristy tělesně postižené a neslyšící
Tato služba může významným způsobem pomoci všem motoristům s tělesným postižením v případě, že se dostanou do složité situace, kterou neumí okamžitě řešit – porucha vozidla, nehoda apod. Celý systém pomoci funguje tak, že motorista si zakoupí dálniční a silniční asistenční známku v hodnotě 800,-Kč, je zaregistrován do databáze a jednoduchým voláním do call centra je mu okamžitě zajištěna pomoc. Systém může fungovat i bez telefonického spojení, a to tak, že do automobilu je přidáno speciální zařízení, které při určité síle nárazu, případně při stlačení tlačítka, automaticky přivolá pomoc případně zapne hlasitý telefon. Vážení čtenáři, autoři projektu by rádi znali Váš názor na tuto službu a také, zda byste o tuto službu měli zájem. Prosím, abyste tuto informaci rozšířili všem svým známým a svoje reakce posílali na e-mail:

nrzp@nrzp.cz
Více inf. zde.

 

 
16.4.2008
Vycházky bez bariér
Na stránkách www.handicaptour.cz naleznete organizaci jejiž cílem je hledání a mapování všech dostupných informací, které se bezprostředně dotýkají vozíčkářů a podobně postižených občanů. Uvítají, stejně jako my, všechny vaše e-maily a připomínky, popřípadě návrhy týkající se problémů, kterými se zabývají. Do budoucna pracují na projektu, který umožní handicapovaným podívat se na místa pro ně do té doby nepřístupná. Na jejich stránkách naleznete tipy na vycházky a interaktivní dotazník, který je určen k mapování "bezbariérových" vycházek. Pokud se rozhodnete přispět, tak nezapomeňte, že snahou našeho webu je také vytvořit pestrou nabídku s tipy na vycházky vhodné pro vozíčkáře do přírody a za kulturou.

 

 
16.4.2008
Vlakem do Prahy
Hlavní vlakové nádraží v Praze prochází tříletou rekonstrukcí, která přináší značná omezení pro cestující na vozících. Cestovala jsem vlakem v březnu 2008 a to bylo možné pro nástup a výstup s vozíky použít jen peróny č. 5, 6 a 7. Kdyby vlak, kterým jsem potřebovala jet, odjížděl nebo přijížděl na jiná nástupiště, musela bych já jako cestující na vozíku použít stanice Holešovice nebo Libeň - jak mi sdělil pracovník Českých drah. A tak je dobré se před plánovanou cestou informovat telefonem o momentální použitelnosti nástupišť na hlavním nádraží v Praze. Telefon na pražské hlavní vlakové nádraží je 972 241 140 nebo viz. www.cd.cz/bezprekazek.

přispěla Jana Kawuloková

 

 
14.4.2008
Ples OOV
Do sekce Akce APROPO byly doplněny fotky ze 7. ročníku Reprezentačního plesu Ostravské organizace vozíčkářů. Ti co tam byli, mohou zavzpomínat a těm, co na plese nebyli, snad fotky aspoň částečně vylíčí příjemnou atmosféru plesu.

 

 
7.4.2008
NON-HANDICAP 2008
Ve dnech 15. - 18. dubna 2008 se na pražském Výstavišti v Křižíkových pavilonech koná 12. ročník výstavy NON-HANDICAP 2008. V halách Průmyslového paláce se souběžně uskuteční 30. ročník mezinárodního zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA 2008. Více zde.

 

 
25.3.2008
Křesťanský pobyt
Termín uzávěrky přihlášek na křestanský pobyt v bezbariérovém rekreačním středisku Zámeček v Hodoníně u Kunštátu se prodlužuje do 20.4. 2008.

 

 
6.3.2008
Abilympiáda
V pardubické ČEZ aréně se ve dnech 23.–24. května uskuteční 16. národní abilympiáda. Jde o významnou přehlídku pracovních i volnočasových schopností a dovedností zdravotně postižených lidí. Akce, kterou v Pardubicích pořádá každoročně Česká abilympijská asociace (CAA), má dva hlavní cíle: soutěžícím dodává chuť do života a veřejnost upozorňuje na to, že i na vozíku nebo třeba beze zraku se dají dělat obdivuhodné věci. Abilympiáda je určena pro osoby s jakýmkoli zdravotním postižením. Soutěžící si může vybrat maximálně dvě z vypsaných disciplín. Seznam disciplín naleznete v pozvánce na abilympiádu, která je ke stažení v sekci download. Pravidla všech disciplín, formulář přihlášky i doprovodný program (zahrnující i výstavu rehabilitační, zdravotní a kompenzační techniky Abi-Reha) jsou zveřejňovány na stránkách www.abilympics.cz. Další informace sdělí na telefonním čísle 466 304 366 Alena Krpálková nebo Jaromír Krpálek.

Případní zájemci hlaste se do 28.3. na adresu: CAA, Rokycanova 2654, 530 02 Pardubice nebo e-mail:

abilinfo@abilympics.cz

 

 
4.3.2008
Velikonoční turnaj v boccie
V pátek 21.března se koná v Litomyšli Velikonoční turnaj v boccie. Turnaj je otevřený, to znamená, že se ho mohou účastnit i sportovci neregistrovaní, kteří si tento sport chtějí vyzkoušet. Nutné je pouze splňovat určitý handicap. Pro případné zájemce jsou v sekci Download propozice ke stažení. Jestli se chcete dozvědět, zda Váš handicap splňuje předpoklad k této hře nebo něco více o hře samotné, můžete kontaktovat Andreu Dulinovou na e-mailu:

andreadulinova@atlas.cz
Přihlášky zasílejte na adresu: TJ Léčebna Košumberk, 538 54, Luže nebo na fax: 469 648 107 či e-mail:

tj@hamzova-lecebna.cz

 
3.3.2008
Orientační závod – Mistrovství České republiky
Již se stalo tradicí, že se členové APROPO každoročně účastní orientačního závodu zdravotně postižených sportovců. V letošním roce 2008 se však závod, jako každý rok, neuskuteční. Nastala ale příjemná změna. TJ Opava - oddíl orientačního běhu letos závody sice nepořádá, ale spolupracuje na přípravě Mistrovství České Republiky v orientačním závodě. Ten se uskuteční 12. července v Olomouci. Mistrovství je otevřené a to znamená, že všichni kdo budou chtít, tak mohou za APROPO na tomto Mistrovství ČR startovat. Naši členové se vždy úspěšně účastnili a tak jistě bude M-ČR výzvou, kterou stojí za to využít. Potřebné informace a propozice jsou ke stažení na našich webových stránkách v sekci Download. Velikým lákadlem zúčastnit se se může stát i to, že závod M-ČR je zároveň součástí MS v TRAIL-O. Každý z nás se může stát předskokanem tohoto Mistrovství světa. Informace k tomuto MS v TRAIL-O jsou rovněž ke stažení na našich stránkách. APROPO.

Případní zájemci se hlaste na adresu: Radim Běleš, Frýdlantská 188, 738 02, Frýdek - Místek nebo e-mail:

radimbeles@centrum.cz
Za APROPO vystavíme hromadnou přihlášku.

 
3.3.2008
Schůze Valné hromady APROPO
Schůze se uskuteční v pátek 25.července 2008 v 15:00 hodin v rámci rekondičního pobytu v Hodoníně u Kunštátu. Členové, kteří se rekondičního pobytu nezúčastní, mohou přijet pouze na schůzi Valné hromady APROPO. Důvodem svolání schůze je volba výkonného výboru APROPO. Dále je nutné projednat změny ve stanovách APROPO. Do výkonného výboru mohou být voleni všichni členové APROPO. Přesný program VH bude upřesněn a vyvěšen na webových stránkách. Kdo by měl zájem kandidovat do výkonného výboru APROPO, může svou kandidaturu s popisem své činnosti poslat už nyní na adresu:

radimbeles@centrum.cz
Přihlášky posílejte nejpozději do 30. června 2008 na adresu: Radim Běleš, Frýdlantská 188, 738 02, Frýdek - Místek nebo e-mail:

radimbeles@centrum.cz

 
3.3.2008
Rekondice v Hodoníně u Kunštátu
Letošní rekondiční pobyt se uskuteční v termínu od neděle 20. července do neděle 27. července 2008 na Zámečku v Hodoníně u Kunštátu. Je to známé místo, které hojně využívají lidé na vozících k rekondičním pobytům a rekreacím. Na programu usilovně pracujeme. Určitě budou zajištěni osobní asistenti, rehabilitace. Nově zavedeme údržbu vozíků - nemíním tím odborný servis, ale takovou běžnou údržbu, kterou každý vozík občas potřebuje. Na výlet si zajedeme do Vizovic na exkurzi likérky RUDOLF JELÍNEK, kde bude připravena ochutnávka jejích výrobků. Bude připraven program zábavy a her který jsem nazval „Co už tady bylo.“ Tím si nejlíp připomeneme, co pro nás vykonával v minulých letech náš kamarád Roman Kawulok.

Cena pobytu: 2.000 Kč.

Přihlášky posílejte nejpozději do 15. června 2008 na adresu: Radim Běleš, Frýdlantská 188, 738 02, Frýdek - Místek nebo e-mail:

radimbeles@centrum.cz

 
27.2.2008
Křesťanský pobyt
Zveme Vás na Křesťanský pobyt (nejen) pro vozíčkáře, konaný od středy 7.5. do neděle 11.5.2008 v bezbariérovém rekreačním středisku Zámeček v Hodoníně u Kunštátu. Začínáme večeří, končíme obědem. V rámci pobytu bude probíhat biblické vyučování. Jsou vítáni členové všech denominací a lidé zajímající se o křesťanství. Předběžná cena pobytu je 1 850Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, osobní asistence a kurzovné. Uzávěrka přihlášek je 16.3.2008.

Zájemci kontaktujte nás na na tel. čísle 724 251 652 nebo našem e-mailu:

krespob2008@centrum.cz
Na setkání s Vámi se těší Kamila Růžičková a Jana Liznová

 

 
6.2.2008
Výzva členům APROPO
Z důvodů tvoření nové databáze prosím všechny členy APROPO o aktualizaci svých kontaktů. Adresy, e-mail, telefony, ICQ popř. Skype. Je to pro nás velice důležité. Údaje posílejte na e-mail nebo mou adresu. Předem moc děkuji.

S přáním hezkého dne místopředseda APROPO

Radim Běleš
Frýdlantská 188
738 02X Frýdek-Místek
e-mail:

radimbeles@centrum.cz
tel.: +420 608 975 772

 

 
Těžce se vyrovnáváme s odchodem předsedy naší asociace Romanem Kawulokem. Romanovým odchodem vznikla v našich srdcích nenahraditelná ztráta. Roman byl zakladatelem a předsedou naší organizace a byl především výborným kamarádem, na kterého jsme se mohli kdykoli ve všem spolehnout. Svým elánem a činorodým životem nás obohacoval a motivoval. Roman byl pro mnohé z nás obrovskou inspirací i vzorem a ukázal nám, že s fyzickým hendikepem se dá prožít plnohodnotný život. Romane děkujeme.