Osobní asistence

Posláním spolku APROPO z. s. je zprostředkovávat terénní službu osobní asistence lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního či tělesného postižení a pomáhat v jejich snaze žít ve svém domácím prostředí. Osobní asistence kompenzuje ztráty dovedností a soběstačnosti  způsobené zdravotním postižením, tělesným postižením nebo věkem  a umožňuje tak člověku v obtížné sociální situaci žít v důstojných podmínkách v domácím prostředí bez nutnosti ústavní péče.

Spolupracujeme s osobními asistenty s dlouholetou praxí v APROPO z. s., kteří mají potřebné vzdělání pro vykonávání osobní asistence.

Zájemcům o osobní asistenci vytipujeme vhodné osobní asistenty a předáme na ně kontakt. Sjednání, průběh a konkrétní podmínky poskytování osobní asistence si zájemce s osobním asistentem dohodne sám.  

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE
Pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC, pomoc při přípravě a podávání jídla a pití, pomoc s úklidem a údržbou domácnosti, obstarání nákupů a různých pochůzek, trávení volného času apod.

Foto asistence