Rekondiční pobyty Apropo z. s.

Naše rekondiční pobyty pořádáme v bezbariérových zařízeních na různých místech České republiky. Lidé s tělesným postižením mají tak možnost setkávání a prostřednictvím zajištěné osobní asistence si mohou vyzkoušet nezávislý způsob života mimo svůj domov. Na akcích jsou zajištěni osobní asistenti plně fundovaní, kteří handicapovaným lidem tuto nezávislost umožňují. Na těchto pobytech probíhá rehabilitace, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

Pobyty 2019

Rekondiční pobyt křesťanský Bystřice pod Hostýnem 20.3.2019-24.3.2019

Rekondiční pobyt Horní Bradlo 29.6.2019-6.7.2019

 

Informace a přihlášky k těmto pobytům naleznete v sekci DOWNLOAD. Nebo ke stažení zde:

Pozvánka na akce Apropo 2019

Přihláška křesťanský pobyt Bystřice pod-Hostýnem

Přihláška rekondice Horní Bradlo