Rekondiční pobyty Apropo z. s.

Naše rekondiční pobyty pořádáme v bezbariérových zařízeních na různých místech České republiky. Lidé s tělesným postižením mají tak možnost setkávání a prostřednictvím zajištěné osobní asistence si mohou vyzkoušet nezávislý způsob života mimo svůj domov. Na akcích jsou zajištěni osobní asistenti plně fundovaní, kteří handicapovaným lidem tuto nezávislost umožňují. Na těchto pobytech probíhá rehabilitace, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

Pobyty 2018

Rekondiční pobyt Piešťany 29.7.2018-5.8.2018

Tento pobyt je již plně obsazen. Pokud má někdo zájem, může se přihlásit pouze jako náhradník. Pro informace volejte na +420 608 975 772.