Rekondiční pobyty Apropo z. s.

Naše rekondiční pobyty pořádáme v bezbariérových zařízeních na různých místech České republiky. Lidé s tělesným postižením mají tak možnost setkávání a prostřednictvím zajištěné osobní asistence si mohou vyzkoušet nezávislý způsob života mimo svůj domov. Na akcích jsou zajištěni osobní asistenti plně fundovaní, kteří handicapovaným lidem tuto nezávislost umožňují. Na těchto pobytech probíhá rehabilitace, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

Pobyty 2020

Rekondiční pobyt křesťanský Bystřice pod Hostýnem 18.3.2019-22.3.2020

Rekondiční pobyt Horní Bradlo 1.8.2020-8.8.2020

 

Informace a přihlášky k těmto pobytům naleznete v sekci DOWNLOAD. Nebo ke stažení zde:

 

Pozvánka na rekondiční pobyty Apropo-2020

Přihláška pobyt Horní Bradlo

Přihláška pobyt Bystřice pod Hostýnem