Rekondiční pobyt Soběšice 2021

Letos opět po pěti letech v Soběšicích. V termínu 12.7.-18.7.2021 se do Soběšic vydalo více než 65 účastníků rekondičního pobytu. Rekondice měla opět svůj pevný základ v podobě osobní asistence a rehabilitace. Rehabilitaci letos opět zajistila Jiřka Srovnalová a Katka Přikrylová. K dispozici celý pobyt byla tělocvična, bazén a rehabilitační prostory. Osobní asistence pro lidi, kteří potřebují pomoc druhé osoby, je pro nás prioritní. Práce našich osobních asistentů si nesmírně vážíme. Jsme rádi, že jsme obklopeni lidmi, kteří zanechají v lidech pocit, že jim nepomáhal někdo, kdo to má v popisu práce, ale někdo, kdo je rád, že mohl týden strávit společně a ještě při tom pomáhat. Z různorodého programu letošní rekondice vybírám workshop pod vedením Olgy Pasečné na téma barvení textilií. Vyráběly se tašky, trička, no vše co jde opatřit hezkým potiskem. Hromadný výlet jsme uspořádali nikoli na souši, ale vydali jsme se lodí po Lipenské přehradě. Uskutečnilo se spousta individuálních výletů. (Písek, Srní, Vydra, Kašperk atd.) Svou návštěvou nás poctil vicemistr v barmanství pan Martin Vogeltanz, který nám předvedl svou velkolepou show a celý večer nám míchal drinky. Kdo chtěl, měl možnost, vyzkoušet si umíchat svůj vlastní drink. Veliký úspěch mělo v pátek opékání selete. Nechyběly soutěže, hry, sport, a všude dobrá nálada. V rámci pobytu proběhla i VALNÁ HROMADA APROPO z. s.. Na této VH byl zvolen nový Výkonný Výbor Apropo. Ten zůstal ve stejném složení jako minulé období. Předseda Jiří Gargulák, místopředseda Radim Běleš, hospodář Hana Kočvarová.

Sluší se poděkovat těm, kteří nám letos pomohli pobyt uskutečnit. To jsou:

Cez    Teplo-na-dlani    4_4    Mesto-havirov

SpolecnaFOTOGALERIE ZDE:

Nový vůz APROPO z. s.

Rádi bychom poděkovali všem těm, kteří nám přispěli, a my jsme mohli zakoupit upravený automobil pro převoz vozíčkářů. Velké díky patří Nadaci OKD a firmě FORTEMIX s.r.o., kteří nám nejvíce pomohli k pořízení vozu. Ovšem opravdu velké, ale velké díky patří všem lidem, kteří nám ze svých osobních finančních prostředků dali menší, ale mnohdy i velký obnos. Ve výsledku hrála v pořízení velkou roli, každá darovaná stokoruna.

15_2FOTOGALERIE ZDE: