Rekondice Horní Bečva 2016

Po loňském pobytu stráveném v Beskydech jsme se rozhodli v Beskydech zůstat, ale posunuli jsme se z Malenovic kousek dál na Horní Bečvu. Hotel Duo Beskydy nám poskytl nadstandardní možnosti ubytování a myslím, že jsme trhli rekord v počtu vozíčkářů na rekondici. Zázemí hotelu nám umožnilo využít bazén, rehabilitaci s wellness, sauny, konferenční prostory, sportovní sál, stolní tenis a hlavně skvělou kuchyni. Všechny tyto možnosti jsme využili.Disco2

Kromě těchto možností hotelu jsme samozřejmě nepohrdli programem, který tým APROPO připravil. Z fotek je vidět, že naši akci navštívili známí lidé a hosté. Třeba pan Jakub Pok, který je znám z TV, pyšní se titulem nejchytřejší Čech a je zakladatelem školy paměti www.skolapameti.cz . Také jsme měli možnost poznat špičku v ČR v oboru bylin paní Jarmilu Podhornou http://nadeje-byliny.eu/ . O zábavu se nám postaral i kouzelník Tomasiano, který je mistr mikromagie http://www.magicduo.cz/ . Významní hosté na naší rekondici byli skvělí. Všichni vystoupili bez nároku na honorář a velice naši akci obohatili. Moc jim za to děkujeme.

Program tvořili i samotní účastníci pobytu. Velké díky patří Zdence Milevové za týdenní workshop rukodělného tvoření či jejímu manželovi Martinovi za výtečnou velkou filmovou soutěž. Stejné poděkování patří  také Petru Šebestovi, který se chopil role DJ, moderátora a baviče.  Netradiční skupinovou soutěž připravily holky Bělešovy Terka a Verča. A nutno podotknout, že měly úspěch. Dle reakcí se lidi moc dobře bavili. Do programu zapadly i výlety do okolí. Třeba exkurze ve sklárně v Karolince byla výborná. Škoda jen, že počasí nám nedopřálo ještě kousek opožděného babího léta.

Největší dík patří tlupě našich osobních asistentů a asistentek. Jejich práce je obdivuhodná. I proto, že navenek vypadá nenápadně a není vidět.  Vlastně je vidět, a sice ve formě spokojených účastníků. Přitom bychom se bez jejich pomoci neobešli.

ZDE: pobyt nejlépe dokumentují fotografie, které přikládáme.

Křesťanský pobyt 2016

Letošní křesťanský pobyt se konal v dubnu v rekreačním středisku Vyhlídka v Češkovicích u Blanska a sjelo se na něj bezmála dvacet účastníků. O duchovní potravu se nám opět postaral Milan Swider, jehož poutavý biblický výklad nás jako vždy povzbudil. Na pobytu nechyběli ani hosté. Jako první za námi přijela hudební skupina Dobrá zpráva z Blanska, která nám svým vystoupením zpestřila program. Skvělí muzikanti, vynikající zpěvačky a živé texty nás všechny rozezpívali. Dalšími hosty byli manželé Chládkovi, členové Církve adventistů sedmého dne. Paní Dobra_zprava_1_aChládková se s námi inspirujícím způsobem podělila o svoje zkušenosti a zážitky ze společného soužití se svojí maminkou, v němž celé rodině pomáhal nadhled, humor a v první řadě živá víra v Boha. Velmi příjemným překvapením pro nás byl příjezd Hanky Hromadové, s níž jsme po delším čase mohli společně strávit dva krásné dny. Pobyt jsme nezaplnili pouze studiem Božího slova, ale také vzájemným sdílením se, utužováním vzájemných vztahů, rehabilitací a procházkami. Rádi bychom poděkovali Milanovi Swiderovi za jeho ochotu věnovat nám něco ze svého volného času. Děkujeme i našim osvědčeným asistentům Jitce Borkové a Vladovi Matuškovi, kteří se starali o naše potřeby, Jarce Janíčkové, která na nás vždy pamatuje, a také letos pro nás vyrobila originální dárky a v neposlední řadě Pepovi Osmančíkovi za jeho fotodokumentaci.

Turnaj boccia Apropo 2016

Turnaj v boccie spojený s VH APROPO z. s.

V neděli 29.5.2016 jsme uspořádali pro naše členy turnaj v boccie spojený s Valnou hromadou (VH) APROPO z. s. Dopoledne byl na programu turnaj, odpoledne od 15 hodin přišla na řadu VH APROPO z. s. P5290233Turnaj začal rozlosováním do týmů. Byli určeni kapitáni a ti si potom spravedlivě vylosovali k sobě spoluhráče. Hrálo se systémem každý s každým. Ve čtyřhodinovém zápolení nakonec zvítězil tým ve složení Michelfeit Jiří, Váňová Marcela a Váňová Soňa. Vítězové měli přednostní právo výběru věcných cen. Ovšem i poslední tým nemusel truchlit, protože cen bylo dost a dostalo se na všechny. Celý turnaj se nesl v přátelské atmosféře a závěr byl takový, že to nebyla poslední boccia, kterou APROPO z. s. uspořádalo. Po turnaji následoval oběd a již zmíněná VH. Na této schůzi byl zvolen výbor APROPO z. s. na další čtyři roky ve složení Kawuloková Jana, Kočvarová Hana a Běleš Radim.