Rekondice Soběšice

Pro oblíbenost místa v obci Soběšice na Šumavě jsme uspořádali rekondiční pobyt již potřetí za sebou na stejném místě. V termínu 12.7.2014-19.7.2014 se do Soběšic sjelo přes 70 účastníků rekondičního pobytu. Je málo míst v republice, kde je možné ubytovat početnou skupinu vozíčkářů a proto jsme rádi za hotel na Šumavě, kde to možné je. Rekondice má svůj smysl a poslání. To je vždy naplněno tím, že je připravený program na celý týden pobytu. Do programu letošní rekondice jsme zařadili:

Img_0709_3Workshop, kde pod vedením lektorky Zdeny Milevové bylo možné se naučit vyrábět krásné věci z čajových obalů.

Cestovatelskou přednášku z cest po Indii. Milan Langer vozíčkář z Olomouce, který i přes těžký fyzický handicap absolvoval putování po Indii, nám povyprávěl o svých poznatcích z cest.

Fyzioterapeutka Mgr. Kateřina Neumannová a Ph.Dr. Jakub Nápravník ze společnosti Linde Gas a.s. nám udělali přednášku z respirační fyzioterapie s ukázkou různých pomůcek včetně přístroje CouthAssist, který usnadňuje vykašlávání.

Zábavný program jsme vyplnili soutěží fotografie roku, dražbou, bingem, diskotékou, kvízovým večerem a také večerem s grilováním selete.

Účastníci mohli využít dva automobily upravené pro dopravu vozíčkářů a tak během týdne absolvovali nespočet výletů.

Celodenně sedm dní v týdnu byl k dispozici krytý bazén a možnost dalších rehabilitačních procedur.

To stěžejní, co dělá naše pobyty opravdu rekondičními pobyty, je zajištění osobní asistence pro lidi, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Proto s námi bylo i 13 osobních asistentů, kteří pomáhali se vším potřebným. Práce osobních asistentů si nesmírně vážíme. Jsme rádi, že jsme obklopeni lidmi, kteří zanechají v lidech pocit, že jim nepomáhal někdo, kdo to má v popisu práce, ale někdo, kdo je rád, že mohl týden strávit společně a ještě při tom pomáhat. To samé platí i o rehabilitaci, která je neodmyslitelnou součástí pobytů. Fyzioterapeuti, kteří s námi jezdí, od prvních chvil pobytu začínají s rehabilitací a osobním přístupem ke každému účastníku. Jejich odbornost a dlouhodobá znalost našich zdravotních problémů přispívá ke znatelně větší účinnosti rehabilitace.

Program může být úplně světový, ale pokud by na něm nebyli úžasní a jedineční lidé, tak by rekondice nemohla existovat. I když si to moc lidí neuvědomuje, tak každý účastník pobytu může být a je přínosem pro toho druhého. Každý má své životní zkušenosti, které může předávat a obohacovat ostatní.

Proto bych rád všem moc poděkoval, že jste mojí součástí a mohu být součástí Vaší.

Radim Běleš

Fotografie zde:

Křesťanský pobyt

Křesťanský pobyt konaný v termínu 4.-7. dubna 2014 Apropo uspořádalo v bezbariérovém rekreačním středisku Vyhlídka v Češkovicích u Blanska. Na akci přijelo přes dvacet účastníků. Nad Biblí a dalšími zajímavými tématy zaměřenými na křesťanství jsme se i letos zamýšleli s Milanem Swiderem z Krnova, který byl jako vždy pečlivě připraven. Nedílnou součástí pobytů se stal turnaj v boccie a večerní posezení při kytaře. Ani tentokrát nechyběl host pobytu.Jana_jana_marta_anna_a Opět k nám zavítal trvalý jáhen František Bačovský s tématem Velikonoce – svátky jara? Naše poděkování patří všem účastníkům, kteří se podíleli na vytvoření příjemné a přátelské atmosféry, Milanovi Swiderovi za čas, který nám věnoval a nesmíme zapomenout ani na naše osobní asistenty Jitku Borkovou a Martina Pawlase, kteří nám pomáhali se vším potřebným. Jsme rádi, že se nám pobyt opět vydařil a dodal nám energii do dalších dnů.

 

Více fotografií zde: