Rekondiční setkání Ještěrka 2012

V hojném počtu jsme v pátek 12. října 2012 zaplnili léčebné centrum Aktin v Ostravě na Ještěrce. Jako pokaždé si každý léčebné dopoledne pochvaloval. Plně jsme využili vířivky, bazén a služby místních masérů. Samozřejmě jsme rádi, že se náš tým Apropo neustále rozrůstá. Mohli jsme mezi námi přivítat nové členy Apropo. Adama Kratochvíla, Simonu Kratochvílovou a Evu Burschikovou. Po obědě v místní restauraci jsme se přesunuli na ostravské výstaviště, kde jsme navštívili výstavu „Život bez bariér“. Náročný, ale určitě přínosný den jsme zakončili po 18. hodině. Upraveným autem APROPO pro vozíčkáře jsme účastníky akce rozvezli do svých domovů.

FOTO REKONDIČNÍ SETKÁNÍ JEŠTĚRKA 2012

Rekondiční pobyt Soběšice 2012

Srpen 2012

Bezmála 80 účastníků členů Apropo se sjelo na zcela nové místo, aby strávili rekondiční pobyt na fotogalerieŠumavě. Prioritou každého našeho pobytu je zajištění osobní asistence pro lidi, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Proto s námi bylo i 12 osobních asistentů, kteří pomáhali se vším potřebným. Asistentům, rehabilitačním pracovníkům i všem dalším lidem, kteří svou pomocí přispěli k bezproblémovému pobytu moc děkujeme. Nervozita z nového místa velice brzy vyprchala a všichni si naplno užili všech vymožeností, které nové ubytovací zařízení nabízelo. Kromě zajištěné rehabilitace prováděné našimi pracovníky mohli všichni využívat místní rehabilitaci, která nabízela bazén, vířivé vany, saunu, masáže různých specifikací. Výborná strava připravená z produktů místní biofarmy nastartovala ve všech dobrou pohodu a atmosféru. Pobyt jsme zaměřili na výlety a poznávání nového okolí. K dispozici jsme měli auto upravené pro přepravu vozíčkářů a bylo plně využito každý den. Jeden den jsme zorganizovali hromadný výlet do Německa na vyhlídkovou trasu v korunách stromů. Krásná trasa dlouhá dva kilometry vede i pro vozíčkáře opravdu v korunách stromů až k vyhlídkové věži, která je bez problémů dostupná lidem na vozíku. Program rekondice jsme zorganizovali pestrý, aby si každý přišel na své. Neodmyslitelně každý den probíhalo rukodělné tvoření. Pletení z pedigu, výroba šperků nebo třeba skládání z papírů ve stylu origami mělo opravdu úspěch nejenom u osob ženského rodu. Přece jenom záživnější pro muže byla účast Rosti Bury, který čtyři dny zasvěcoval zájemce do pilotování letecký modelů. Venkovní létání i noční, ale také počítačový trenažér využili všichni, kdo se chtěli naučit pilotovat letadlo. Soutěže, hry, boccia, stolní tenis, minigolf, táborák, prohlídka biofarmy s odborným výkladem, předvedení kompenzačních pomůcek, i divadlo se podařilo vměstnat do týdenního pobytu. Atmosféru pobytu si můžete přiblížit na fotografiích.

FOTO REKONDICE SOBĚŠICE 2012

Křesťanský pobyt Horní Bradlo 2012

I tento rok Apropo naplnilo svoje předsevzetí a v termínu 8.-11.5. uspořádalo další křesťanský pobyt, který se konal za krásného jarního počasí v Horním Bradle. Také tentokrát jsme mezi námi rádi přivítali nové účastníky Marušku Vytlačilovou a Jirku Motla, kteří rozšířili naše řady a aktivně se zapojili do programu. Dopolední bloky věnované studiu Bible vedl opět výborně připravený Milan Swider. Volný čas jsme věnovali procházkám po okolí, sportovnímu zápolení v boccie nebo vzájemnému sdílení se, které je pro upevňování přátelství a pěstování dobrých vztahů ve společenství velmi důležité. Večery jsme již tradičně vyplnili zpěvem za doprovodu Milanovy kytary a diskuzí na téma vázajícímu se k rannímu tématu. K dispozici všem účastníkům byly vířivé vany a tělocvična. Závěrem bychom rádi poděkovali Milanovi Swiderovi za jeho kvalitní vyučování, osobním asistentkám Hance Führerové a Jitce Borkové, bez jejichž pomoci by se někteří členové nemohli pobytu zúčastnit, Jarce Janíčkové za vlastnoručně vyrobené ceny určené vítězům v boccie, Pepovi Osmančíkovi za fotodokumentaci a v neposlední řadě také Jirkovi Antonínovi, který se ujal role řidiče a zajišťoval dopravu některým účastníkům pobytu.

FOTO KŘESŤANSKÝ POBYT HORNÍ BRADLO 2012